Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Navigated Well Stimulation

Alternativ tittel: Navigated Well Stimulation

Tildelt: kr 4,0 mill.

Fishbones multilaterale stimuleringsteknologi for stimulering av olje- og gassbrønner med nøyaktighet og effektivitet er en relativt ny metode i det globale stimuleringsmarkedet. Nåværende standard Fishbones-systemet kobler brønnen til reservoaret ved å etablere lateraler tilfeldig i alle retninger (360 °). Mange reservoarer er veldig tynne og / eller har over- og underlagssoner hvor penetrasjon er ugunstig. Flere kunder har kontaktet Fishbones og forespurt et system som sikrer kontrollert orientering lateralene, enten kun horisontalt, kun vertikalt eller en kombinasjon av begge. Hovedfordelen med Fishbones Navigated Well Stimulation-konseptet er at det vil hindre kontakt med nærliggende underliggende og / eller overliggende soner i et reservoar. Dette gjelde for tynne reservoar og hvor brønnen er plassert nær over eller underlagssoner. Den mest kritiske FoU-utfordringen vil være å designe et kostnadseffektivt orienteringssystem for dagens teknologi. For å orientere Fishbones 'multilaterale stimuleringsteknologi må alle viktige komponenter i systemet bli omdesignet og testet i et fullskala miljø.

-

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk