Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: EERA Joint Program on Energy Storage 2019-2021

Tildelt: kr 0,70 mill.

EERA Joint Programme on Energy Storage (JP ES) ble offisielt startet i 2011 og koordineres av Karlsruhe Institute of Technology fra Tyskland. EERA JP ES jobber for en effektiv utvikling av energilagringsteknologier, og støtter opp om målsettinger og aktiviteter i EUs SET-plan. Synergier på tvers av teknologier og i samarbeid med andre forsknings- og industrimiljøer gjør EERA JP ES til en viktig strategisk aktør i det Europeiske bildet. Vi organsierer 39 forskningsinstitusjoner fra 15 forskjellige land som har en unik og bred kompetanse innen energilagring knyttet til forskningsinfrastruktur, forskningsprosjekter og -aktiviteter finansiering av nasjonale og Europeiske kilder. SINTEF Energi koordinerer "Sub-programme on Mechanical Storage" som inkluderer vannkraft, pumpekraft, svinghjul, trykkluft og flytende luft.

Energilagring er et tema med stadig økende interesse, og det er viktig både å følge med på forskningsfronten innen dette, og samtidig formidle resultater og skape diskusjon om tema som er viktig for Norge innen energilagring. I forhold til nett-tilknyttet energilagring har Norge en særstilling med 85 TWh lagringskapasitet i norsk vannkraft og eksisterende og nye mellomlandsforbindelser til kontinentet og Storbritannia. Videre er mulighetene for etablering av ny grønn industri som batterifabrikker viktig for Norge. Det er også svært nyttig for norske aktører å ha innsikt i energilagring og FoU tilknyttet energilagring i andre land. Vi har nå også fått flere forskningsprosjekter med finansiering fra Forskningsrådet og energibransjen innen dette.

EERA Joint Program on Energy Storage ble etablert vinteren 2011/2012. Atle Harby i SINTEF Energi har fått ansvaret for å lede "sub-programme" på "Mechanical Storage". Dette prosjektet er med på å finansiere SINTEF Energi sin deltakelse og bidrar til: - Forberedelser, reiser og deltakelse på fellesmøter i EERA JP Energy Storage og møter i ledergruppa - Arbeid som "Treasurer" for EERA JP Energy Storage - Arbeid med faglig innhold, organisering av workshops og møter innen "Hybrid energy and energy storage systems". Dette er et felles tema for EERA JP Energy Storage, EERA JP SmartGrids og industrideltakere. Det er hittil arrangert tre workshops til sammen i 2017 og 2018 under ledelse av Atle Harby - Koordinering, ledelse og organisering av møter og arbeid i EERA JP Energy Storage Sub-programme Mechanical Storage - Koordinere og utarbeiede rapporter og andre leveranser fra EERA JP Energy Storage Sub-programme Mechanical Storage - Koordinering og informasjon fra EERA JP Energy Storage til andre interessenter i Norge og internasjonalt, partnere i HydroCen og CEDREN, myndigheter i Norge, andre FoU-miljø nasjonalt og internasjonalt, Forskningsrådet, EU, etc - Deltakelse i ETIP-SNET WG2 "Storage technologies and sector interfaces" på fysiske og web-baserte møter. Atle Harby bidrar som ekspert innen energilagring (dette til informasjon, det søkes ikke om støtte til ETIP-SNET her)

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi