Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility III

Alternativ tittel: Norsk Infrastruktur for mikro- og nanofabrikasjon III

Tildelt: kr 100,0 mill.

NorFab legger til rette for tilgang av topp moderne utstyr og laboratorier for brukere i Norge, uavhengig av deres akademiske eller industrielle tiknytning. Laboratoriene består av fire noder - NTNU NanoLab i Trondheim, SINTEF MiNaLab og UiO MiNaLab i Oslo, og USN MST-Lab lokalisert mellom Tønsberg og Horten, hvor NTNU NanoLab, UiO MiNaLab og USN MST-Lab utgjør de tre akademiske nodene. NorFab tilbyr nasjonal tilgang til en infrastruktur som både inneholder standard og moderne utstyr som er viktige for forskning og utvikling innenfor mikro- og nanoteknologi. Alle partnerne i prosjektet har komplementære profiler og er dedikerte til å tilrettelegge for nasjonal koordinering av investeringer og videre utvikling av infrastrukturen. Siden oppstart i 2010 har NorFab tilrettelagt aktiviteter for et bredt spektrum av brukere som varierer fra akademiske grupper fokusert på grunnforskning og utdanning til innovativebedrifter med et behov for små-skala produksjonsfasiliteter. NorFab dekker alle de tematiske områdene beskrevet i den nasjonale strategien for nanoteknologi, og et mål i det nye prosjektet er å videre øke bredden på brukergruppen, samt øke mikro- og nanofabrikasjons kompetanse gjennom prosess dokumentasjon og deling. Visjonen til NorFab er å være en robust og kompetent infrastruktur som støtter opp og tilrettelegger for forskning og innovasjon for en ny mikro-og nanoteknologi industri i Norge. NorFab prosjektet må derfor være målrettet i å opprettholde en konkurransedyktig infrastruktur for utvikling og pilotering av nye produkter og teknologi. For å imøtekomme dette kravet, må laboratoriene representere en topp moderne og attraktiv infrastruktur i årene fremover. Dette krever en kontinuerlig oppgradering og vedlikehold av utstyr og utvikling av kompetanse. Prosjektet har søkt om finansiering for en periode over 4 år (2020-2023) hvorav to år med investeringer. Prosjektet har et total budsjett på 443 MNOK, hvorav 100 MNOK er bevilget i støtte fra Forskningsrådet.

The Norwegian Infrastructure for Micro- and Nanofabrication (NorFab) has been established since 2010 as a partnership between The Norwegian Technical University, The University of Oslo, The University of South-Eastern Norway and the research institute SINTEF. NorFab´s vision is to be a robust and competent backbone for research and innovation based on Micro- and Nanotechnology (MNT) in Norway. As one of the first national research infrastructures (RI) in Norway NorFab has been a pioneer for further development of the national infrastructure concept in Norway. In the last 8 years NorFab has established a successful management model to run the distributed national infrastructure, implemented the RI resource model, implemented a common Laboratory Information Management System at the university labs, developed training courses and a price policy, established the Nordic Nanotechnology Network with associated expert groups and actively promoted MNT research in Norway and Europe. All partners have a complementary profile and are committed to a national coordination on investments and further development of the infrastructure. NorFab has successfully invested 200 MNOK with financial support of RCN and own contribution (82 MNOK) to build the state-of-the-art infrastructure and promote high quality research and innovation facilities for start-ups and established industry. This shows the strategic importance of the NorFab infrastructure for all the involved partner institutions. NorFab´s strategy has proven to be successful as the number of users and user hours have doubled since 2010. NorFab III is an application for a third project period (2020-2023), requesting funding for additional strategically needed state of the art investments (with significant contribution from all host institutions) to sustain and develop the activity, to upgrade ageing infrastructure to secure safe and reliable operation for the next 2 years and for operational support for the next 4 years.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterMiljøvennlig energiEnergisystem, komponenter og teknologiFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleIKT forskningsområdeSmarte komponenterLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensGrunnforskningMaterialteknologiInternasjonaliseringNanoteknologi/avanserte materialerHelse, miljø og sikkerhetMiljøvennlig energiAnvendt forskningForskningsinfrastrukturInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidFNs BærekraftsmålMål 3 God helseLTP2 ForskningsinfrastrukturFNs BærekraftsmålMål 6 Rent vann og gode sanitærforholdIKT forskningsområdeBransjer og næringerIKT-næringenPortefølje Energi, transport og lavutslippIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiPortefølje Industri og tjenestenæringerPolitikk- og forvaltningsområderMiljøvennlig energiMiljøvennlig energi, annetBransjer og næringerHelsenæringenIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiNanoteknologi/avanserte materialerNanovitenskap og -teknologiLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPortefølje Muliggjørende teknologierNanoteknologi/avanserte materialerPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningNanoteknologi/avanserte materialerMikro- og nanoelektronikkFNs BærekraftsmålLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energi