Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

E-INFRA 2018 - a national e-infrastructure for science

Alternativ tittel: E-INFRA 2018 - Nasjonal e-Infrastruktur for forskning

Tildelt: kr 337,6 mill.

Søkeren til denne INFRASTRUKTUR-utlysningen er Sigma2 AS. Sigma2 har det strategiske og operasjonelle ansvaret for den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap og lagring av vitenskapelige data i Norge. Sigma2 tilbyr tjenester innen tungregning (HPC ? High Performance Computing) og lagring av vitenskapelige data. Gjennom e-infrastrukturen får norske forskere og forskningsinstitusjoner tilgang til noen av verdens kraftigste datamaskiner. Alle forskningsmiljø med behov for høykapasitetsberegninger og lagring av store datamengder kan søke om å bruke e-infrastrukturen. Vår virksomhet er i fellesskap finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) og Sigma2-konsortiets partnere, som er universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Dette samarbeidet går under navnet NRIS - Norwegian Research Infrastructure Services Hovedmålet med denne søknaden er å sikre tilstrekkelig tilleggsfinansiering til investeringer i beregnings- og lagringsressurser for den nasjonale e-infrastrukturen. Disse investeringene er planlagt for perioden 2020-2024

The overall scope of this project is to secure sufficient funding for investments in computing and storage resources for the national e-Infrastructure for the period 2020 - 2022. The project represents phase 3 of the planned renewal and expansion of the national e-infrastructure which started with phase 1 in 2016 funded by the project "E-INFRA 2014 - a national e-infrastructure for science". The project will ensure that national research communities have access to state-of-the-art e-infrastructure for science. Main project deliveries are: 1. Expansion in capacity of the HPC Machine provisionally called B1, located at NTNU 2. A new HPC Machine provisionally called A2, which is going to replace the existing HPC machine FRAM as well as secure sufficient capacity due to growing demand 3. Expansion of the storage system NIRD (National Infrastructure for Research Data) due to growing demand 4. Expansion of the Service Platform due to growing demand 5. Expansion of the TSD (Tjenester for Sensitive Data) service due to growing demand 6. Access to European e-Infrastructure

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder