Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Demokratisk innovasjon i praksis: Forskning på medvirkning og legitimitet i kommunale beslutningsprosesser.

Alternativ tittel: Democratic innovation in practice: Investigating real-world participatory processes and their influence on democratic legitimacy.

Tildelt: kr 5,3 mill.

Hvordan kan demokratiet fornyes slik at flest mulig støtter opp om det? Nye og alternative former for involvering og medvirkning er i dag viktige tema i den internasjonale diskusjonen om demokratiets tilstand. DEMOVATE-prosjektet prøver ut medvirkning i praksis ved å invitere et tilfeldig utvalg innbyggere i Bergen til å diskutere og gi råd til politikerne i bestemte saker i et såkalt borgerpanel. I samarbeid med internasjonalt ledende forskere blant annet fra Stanford University studerer prosjektet demokratisk innovasjon og dens effekt på demokratisk legitimitet i en kommunal kontekst. Sentrale forskningsspørsmål i prosjektet handler om hvem som deltar i borgerpanelet, hvordan kommuner kan organisere et borgerpanel, samt hvordan deres råd følges opp av politikere og administrasjon i kommunen.Dette resulterte i en håndbok om hvordan gjennomføre borgerpanel, rettet mot norske kommuner og andre som kan ha interesse av å utvikle lokaldemokratiske prosesser. Med støtte fra Norges forskningsråd viderefører og formaliserer prosjektet samarbeidet om demokratisk innovasjon i kommunal sektor mellom Bergen kommune, NORCE - Norwegian Research Centre, og Universitetet i Bergen. Prosjektet ble tilpasset til Covid-19 ved å gjennomføre deler online i stedet for fysisk oppmøte.

For første gang i Norge ble det gjennomført en deliberativ meningsmåling i samarbeid med Centre for Deliberative Democracy ved Stanford University. Resultatene fra arrangementet blir formelt gitt som høringsinnspill i de to sakene arrangementet dreide seg om, nemlig arealutvikling av det sentrale havneområdet Dokken i Bergen, samt hvordan Bergen kommune skal innrette bilfrie soner i kommunen. Et sentralt bidrag til praktisk lokaldemokratisk fornying er håndboken med tittelen "Hvordan gjennomføre borgerpanel", som ble publisert på avslutningsseminaret til prosjektet. Håndboken er ment å være en ressurs for kommuner i Norge og andre som ønsker å gjennomføre tilsvarende lokaldemokratiske tiltak der de bor. Den deliberative meningsmålingen var også del av et pågående samarbeid med Bergen kommune om medvirkning. Bergen kommune har søkt og blitt tatt opp i det nasjonale prosjektet "Lokaldemokrati i foregangskommuner", hvor kommunen bl.a. jobber med å sikre en helhetlig tilnærming til og organisering av det lokaldemokratifaglige arbeidet. Forskerne i prosjektet evaluerer nå andre satsingskommuners innsats for medvirkning i sine kommuner. Den deliberative meningsmålingen i Bergen banet også vei for akademisk samarbeid mellom Norce og Stanford University om videre forskning på medvirkning og opinionsdannelse.

Legitimacy is crucial for the functioning of democracy. Yet in the current debate concerns about legitimacy are widespread. Particularly because decisions about conflicting interests will always leave behind winners and losers. A suggested solution to this dilemma is the institutionalization of participatory processes. This requires first and foremost a strong linkage between knowledge gained from scientific research and political practice to test abstract ideas in the real world. The core aim to be addressed in the DEMOVATE project is to establish a well-functioning, legitimate, and politically relevant Byborgerpanel in the municipality of Bergen that can serve as a model for other municipalities in Norway.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune