Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Power, Structure and Technology - Opportunities and Challenges for the Labour Market (PST)

Alternativ tittel: Makt, struktur og teknologi - Muligheter og utfordringer for arbeidslivet

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektnummer:

295914

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2019 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I denne rapporteringsperioden dukket det opp et problem i våre mottatte data fra SSB, som dessverre ble bekreftet i februar. Løpenummerseriene som SSB hadde laget var blitt feil, noe som medførte at ansatte ble tilfeldig koplet til bedriftene. Vi mottok endelig nye korrigerte i august 2023, og etter dette har arbeidet gått som planlagt.Arbeidet har fokusert på delprosjektene 2.2.1-2.2.3. Paperet "Creative disruption - Technological innovation, labour demand, and the pandemic" av Erling Barth, Alex Bryson og Harald Dale-Olsen, er blitt revidert og utvidet med nye data, og har blitt presentert ved EEA-ESEM2023 i Barcelona. I dette paperet utnytter forfatterne en ny survey over norske foretak om teknologi og digitalisering, koplet til registerdata, og viser at pandemien massivt forstyrret teknologiinvesteringene til foretakene. Men pandemien medførte ikke bare utsatt investering, en rekke foretak innførte nye ikke-planlagte teknologiinvesteringer som følge av pandemien. De mer produktive foretakene innoverte, de mindre produktive foretakene utsatte innføring av ny teknologi. Vi viser at pandemien forsterket en utvikling som svekker etterspørselen etter ikke-faglært arbeidskraft, mens øker etterspørselen etter høyt utdannet arbeidskraft. Dette gjelder både realiserte arbeidskraftendringer på kort sikt, og langsiktig forventet endring i etterspørselen (til 2025). Den endrete etterspørselen gir også en lønnsgevinst for de høytutdannete. I paperet The Impact of New Free Trade Agreements on Incumbent Firms and Workers av Harald Dale-Olsen, som er blitt presentert ved EEA-ESEM2023 i Barcelona viser Dale-Olsen at innføring av frihandelsavtaler øker eksport og totalkapitalrentabilitet for norske eskportører, men deres markedsmakt avtar. I gjennomsnitt tjener også arbeidstakerne på disse foretakene på frihandelsavtalene, men dette varierer mellom yrker, og er avhengig av fagforeningenes styrke og stramheten på arbeidsmarkedet. I artikkelen Doellgast, V., Wagner, I., & O’Brady, S. (2023). Negotiating limits on algorithmic management in digitalised services: cases from Germany and Norway. Transfer: European Review of Labour and Research, 29(1), 105-120. https://doi.org/10.1177/10242589221143044, undersøker Doellgast mfl, hvordan arbeidstakerrepresentanter tilpasser tradisjonelle kollektive stemmeinstitusjoner for å regulere innføringen og bruken av kunstig intelligens (AI)-baserte algoritmer som overvåker ansatte og automatiserer ledelsesbeslutninger. Data fra Tyskland og Norge viser at arbeidstakerrepresentanter mobiliserte kollektive stemmeinstitusjoner for å beskytte arbeidernes personvern og skjønn knyttet til fjernovervåking og arbeidsstyrkestyringsteknologier, men de anvendte forskjellige kilder til institusjonell makt, knyttet til medbestemmelsesrettigheter, håndhevelse av databeskyttelseslover , og arbeidssamarbeidsstrukturer.

Technological changes, e.g. within the fields of Information and Communication Technology (ICT) and robotics, and public policies alters the choice set of employers, and influence their decisions on how, where, when and what to produce. In many countries, such decisions are made in interplay with worker organisations. Our proposed project, entitled Power, Structure and technology - Opportunities and Challenges for the labour market (hereafter, PST), focuses on how technology changes the meaning of the firm and the workplace. Drawing on insights from economics, political science, sociology and industrial relations, the PST research projects provides a detailed empirical assessment on how and to what extent digitalisation affects the shifting boundaries and structure of the firm and on the shifts in the balance of power between employers and workers. First, we address how technological change such as digitalisation may affect firms and their structure, and areas within the workplace, depending not only on the type of the firm, but also on the type of union presence within the sector or firm, a key institution in the Norwegian labour market (sub-projects 2.2.1-3). Technology, investments, super-firms, and the interplay with unions and negotiations are keywords. Second, we address boundary shifts and changes in structure within the nation state (sub-projects 2.2.4-5), temporary work legislation and domestic outsourcing, influencing inequality in the workplace and in the labour market with important implications for ethnic and gendered class based divisions. Third, we address boundary shifts and structure change outside the nation state (sub-projects 2.2.6-7), so-called product and service offshoring, affect workplace inequality within the nation state.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon