Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Digital Twin Yard (DTYard) - An ecosystem for maritime models and digital twin simulation

Alternativ tittel: Digital Tvilling Verft (DTVerft) - Et økosystem for modeller og simulering av digitale tvillingsystemer i maritim industri

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektnummer:

295918

Prosjektperiode:

2019 - 2022

Organisasjon:

Geografi:

Visjonen til prosjektet DTYard (hvor DT står for «Digital Tvilling») er å etablere et økosystem for modeller og systemsimulering i maritim industri. DTYard vil muliggjøre effektiv sammenstilling av enkeltmodeller til komplette digitale tvilling systemer og -skip gjennom samarbeid på tvers av industrien, inkludert redere, verft, utstyrleverandører og underleverandører. DTYard inkluderer et bibliotek der modeller av komponenter og systemer kan deles med andre aktører og partnere samtidig som intellektuelle rettigheter (IP) og kildekode beskyttes. Et digital tvilling skip (eller virtuelt skip) kan bygges fra et stort antall modeller av skipets utstyr og automasjonssystemer, som blir koblet sammen på tilsvarende måte som på det virkelige skipet. Dette kan sees på som et virtuelt verft, der modeller og delsystemer kobles sammen til komplette systemer eller skip. Et OSP programvarebibliotek for co-simulering har blitt delt som åpen kildekode på GitHub sammen med demo-applikasjoner og et utvalg av maritime simuleringsmodeller som letter bruken av OSP programvare. En OSP spesifikasjon for grensesnitt (OSP-IS) har også blitt lansert for å støtte effektiv utveksling og tilkobling av modeller, med mål om en ny standard for deling av maritime modeller og utføring av effektive systemsimuleringer. Alle OSP-leveranser er i samsvar med Functional Mockup Interface (FMI), en eksisterende standard for modellutveksling. Basert på OSP kildekode har DTYard partner DNV etablert «Simulation Trust Center», en web applikasjon for sikker deling av modeller og kostnadseffektiv simulering på tvers av organisasjoner of verktøy. For den resterende prosjektperioden vil partnerne i DTYard utvikle interne applikasjoner for å teste og demonstrere interoperabilitet mellom eksisterende verktøy ved bruk av OSP programvare og OSP spesifikasjonen (OSP-IS). De resulterende eksempelkonfigurasjonene vil integrere flere skipskomponenter og kontrollsystemer. Retningslinjer og beste praksis for maritim co-simulering vil bli delt åpent med brukerne av OSP. Gjennom ovennevnte leveranser vil DTYard-prosjektet bidra til et økosystem som muliggjør samarbeid rundt systemsimuleringer i maritim industri, og hjelpe til å løse de økende utfordringene innen design, konstruksjon, integrasjon, kommisjonering, operasjon og verifikasjon av komplekse, integrerte systemer.

-

The grand vision of the innovation is to establish a maritime industry ecosystem for digital twin systems and vessels. The proposed ecosystem will facilitate efficient and effective construction of digital twin vessels (or virtual ships) in a collaborative effort between stakeholders including owner, yard, equipment manufacturers and sub-suppliers, and help solve the increasing challenges in designing, building, integrating, commissioning and operating complex, integrated systems and software. We define the digital twin of a ship as the collection of a large set of models and digital twin components of the ship's equipment and automation systems, all interfaced and connected as they would be on-board the real asset. The innovation name - Digital Twin Yard (DTYard) - refers to the construction stage of the digital twin since this is the key step in the collaborative effort to bring all stakeholders together in combining their models to a complete virtual ship. The DTYard ecosystem aims to address the complete asset lifecycle from design through operation, and will lead to reduction in both CAPEX and OPEX for all key stakeholders.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2