Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

BioMedData - an infrastructure for data sharing and management

Alternativ tittel: BioMedData - en infrastruktur for håndtering og deling av data

Tildelt: kr 14,0 mill.

BioMedData organiseres innenfor rammen av ELIXIR Norge og samarbeidende infrastrukturer for å bistå forskere med å håndtere og dele molekylærbiologiske data som genereres i prosjektene deres. Moderne biologisk og biomedisinsk forskning genererer store mengder data ved bruk av ulike teknologier anvendt på biologiske systemer og organismer. Data inkluderer for eksempel DNA-sekvenser, målinger av genuttrykk og informasjon om proteiners struktur. ELIXIR er den europeiske infrastrukturen for lagring og tilgjengeliggjøring av data, slik at data kan brukes på nytt av andre forsknings- og innovasjonsprosjekter av brukere innen akademia, forvaltning og industri. Bevilgende myndigheter, inkludert nasjonale og internasjonale forskningsråd, krever derfor at prosjekter utvikler datahåndteringsplaner som skisserer hvordan de vil lagre og dele data, når det er mulig, prosjektdata på en FAIR måte. Det vil si at dataene er mulige å finne (Findable), tilgjengelige (Accessible), interoperable (Interoperable) og gjenbrukbare (Reusable). ELIXIR driver mange av de europeiske databasene der data kan gjøres tilgjengelig for det globale forskersamfunnet. BioMedData tilbyr løsninger og støtte for individuelle forskningsprosjekter for at de skal kunne håndtere og dele dataene sine på en FAIR måte. Dette prosjektet gjennomføres innenfor rammen av ELIXIR Norge og involverer samarbeid med ti datagenererende infrastrukturer. Vi bygger et nettverk av datahåndteringseksperter som sammen kan tilby forskningsprosjekter en integrert og godt koordinert støttefunksjon for datahåndtering, slik at forskere kan dele data som genereres i sine prosjekter. For sensitive data, inkludert humane DNA-sekvenser, blir data gjort tilgjengelig på en kontrollert måte i tråd med lovgivning, avtaler og samtykker knyttet til det enkelte prosjekt. Deling av data fra prosjekter bidrar til økt kvalitet og synlighet både for hvert enkelt forskningsprosjekt og for norsk livsvitenskapelig forskning.

ELIXIR is the pan-European infrastructure for life science data, operating main data repositories, knowledge bases, and tools to allow for their integration and use, as well as underlying compute platforms and training efforts. ELIXIR Norway and the preceding national bioinformatics platform has facilitated analysis and management of life science research data for nearly two decades, and now aims to take a national responsibility for making life science research data FAIR; Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. This project will enable ELIXIR Norway to increase its efforts towards data management (DM), and to strengthen the coordination between the Node and data generating research infrastructures (RIs) within biological and medical sciences (BMS) as well as the generic e-infrastructure. The amount of research data generated in the life sciences is rapidly growing. The main aim of BioMedData is to provide better and more integrated data management support for molecular life science research projects. To ensure that we cover a span of different technologies and data types, as well as application domains, the project includes a number of BMS RIs. The RIs involved in this project have ongoing efforts to support users (help desk or similar) manage and share data produced at their facility. To support coordination between these efforts, ELIXIR Norway and the national generic e-infrastructure, our budget includes funding for part of a position within each RI. BioMedData will contribute to FAIR data sharing from Norwegian projects within the life science domain by (1) building domain specific DM templates and best practices for the platforms involved, (2) building competence for FAIR DM and sharing across the platforms, and (3) initiating training of end-users of all involved BMS RIs, thus enabling all involved RIs to provide professional and harmonized DM support contributing to increased quality and visibility of Norwegian life science research.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder