Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Mamma Mia - an internet intervention for preventing and reducing perinatal depressive symptoms: A multi-site cluster-randomized trial.

Alternativ tittel: Mamma Mia - et nettbasert tiltak for å forebygge og redusere depressive symptomer i svangerskap og barseltid: En klyngerandomisert studie

Tildelt: kr 7,0 mill.

Lavterskeltilbud til kvinner for å fremme god psykisk helse og forebygge barseldepresjon Nettbaserte programmer kan ha like stor effekt som annen psykologisk behandling, når det brukes i kombinasjon med veiledning av helsepersonell. En av fordelene med slike programmer er at de kan være spesielt verdifulle for dem som opplever stigma ved å oppsøke helsetjenesten, eller av andre grunner kan ha vansker med å møte opp. Mamma Mia Mamma Mia er et selvhjelpsprogram (app) som har til hensikt å forebygge barseldepresjon og fremme god psykisk helse i svangerskap og barseltid. Programmet følger den gravide fra svangerskapsuke 21 frem til barnet er seks måneder, og gir mor veiledning og støtte på veien til å bli mamma. Syv ganger i programmet får kvinnene spørsmål om depressive symptomer, og får tilpasset tilbakemelding på hvordan de svarer og en egen modul i Mamma Mia basert på metakognitiv terapi. I tillegg får de råd om hvor de kan få mer hjelp. Rask hjelp er viktig, fordi en ubehandlet depresjon i noen tilfeller kan påvirke samspillet med barnet negativt. Det vil si at det ikke bare rammer mor, men hele familien. I en studie av Mamma Mia viste resultatene at kvinnene som fikk Mamma Mia hadde noe færre depressive symptomer og høyere subjektiv velvære enn de som ikke fikk Mamma Mia. Effekten var størst for de som ved oppstart lå høyest på depresjonssymptomer, men disse kvinnene var også mer tilbøyelige til å falle ut av studien. Basert på resultater fra andre studier, er det sannsynlig at effekten ville vært enda større dersom programmet hadde blitt kombinert med veiledning av helsepersonell. Det er også sannsynlig at færre ville falt ut. Mamma Mia med veiledning I denne studien vil vi systematisk implementere og evaluere Mamma Mia med og uten veiledning ved helsestasjoner i kommuner hvor opplæringsprogrammet «Tidlig inn» tilbys og i kommuner som jobber systematisk med Edinburgh-metoden. «Tidlig inn» er en opplæringspakke for fagpersoner som jobber med gravide og småbarnsforeldre i forhold til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. Studien vil gi viktig informasjon når det gjelder hva som kjennetegner kvinnene som trenger veiledning for å dra nytte av Mamma Mia, samt hvor mye veiledning og tilhørende ressursbruk som er tilstrekkelig for å oppnå en meningsfull effekt på depressive symptomer. Vi har rekruttert 31 kommuner til å være med i studien. Kommunene er blitt randomisert til enten Mamma Mia med veiledning eller Mamma Mia som selvhjelp. Kommunene som skal tilby Mamma Mia med veiledning har gjennomført opplæring og holder på med veiledning. Samfunnsøkonomisk og nyttig Sammen med en amerikansk forskergruppe skal Mamma Mia nå videreutvikles og forbedres. Det overordnete målet for samarbeidsprosjektet vil være å teste effekten av programmet i kombinasjon med veiledning fra jordmor eller helsesykepleier. Dersom resultatene fra denne studien blir gode, vil Mamma Mia kunne spare samfunnet for store helseutgifter og være et nyttig hjelpemiddel for helsepersonell som arbeider med familier i svangerskap og barseltid.

Despite high prevalence, perinatal depression is often undetected and untreated. Mamma Mia is a universal preventive internet-based program for perinatal depression and a recent RCT demonstrated its effectiveness (Haga et al., 2018). Interviews with 65 users showed that many wanted Mamma Mia to be integrated in ordinary care (Drozd et al., 2017). Moreover, internet-based programs, guided by persons with lived experience or health personnel, have shown promising results for depression, with effect sizes equivalent to those of face-to-face treatment (Cuijpers et al., 2010). Consequently, clinical and implementation guidelines for a blended care model (Mamma Mia with guidance) that includes up to 5 contact points with practitioners in well-baby clinics were designed (Drozd et al, 2017). Hence, the overall aim of the current project is to test the effectiveness and implementation of Mamma Mia with guidance compared to unguided Mamma Mia and usual care on perinatal depression. As the effectiveness of unguided Mamma Mia vs. usual care already has been evaluated in Norway, the primary aims of the Norwegian study-arm are to 1) compare the effectiveness of the blended care model of Mamma Mia in a primary care setting on perinatal depressive symptoms, and assess 2) if guidance can reduce drop-out among those with higher depressive scores and lower education, compared to the unguided intervention. Secondary aims are to assess the implementation in terms of reported use of the program, adherence to guidelines among health personnel, and barriers/facilitators to implementation. An important R&D challenge is to successfully implement Mamma Mia in health services, which is why we will redeem personnel to work locally with the services. Cooperation with our US partners enables continued development of Mamma Mia, and allow evaluation in more diverse populations. This project will contribute substantially to improve women’s mental health and well-being in a public health perspective.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet