Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Den nasjonale helseøkonomikonferansen 2019

Tildelt: kr 0,15 mill.

Det har vært mulig å arrangere konferansene gjennom en årlig bevilgning på 200 000 fra Forskningsrådet. Det er gitt bevilgning til og med 2018. Vi tror fortsatt det er behov for en konferanse som tar utgangspunkt i forskning og som konsentrerer seg om helseøkonomisk forskning. Samtidig er det større aktivitet innenfor helsetjenesteforskning nå enn tidligere både gjennom det nasjonale fagrådet i helsetjenesteforskning knyttet til de regionale helseforetakene og HELSEVEL i Forskningsrådet. Vi velger derfor å begrense denne søknaden om tilskudd til et år for deretter å kunne vurdere om de årlige helseøkonomikonferansene fortsatt synes å være den mest hensiktsmessige måten å formidle helseøkonomiske forskning på. Konferansen i 2018 ble arrangert av Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen blir arrangør i 2019.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering