Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

SAMLA: National Infrastructure for Cultural History and Tradition Archives

Alternativ tittel: SAMLA: Nasjonal infrastruktur for kulturhistoriske arkiver og tradisjonsarkiver

Tildelt: kr 32,0 mill.

Asbjørnsen og Moes folkeeventyr, sagn om huldra og hulderfolket og ballader som Draumkvedet er viktige elementer i norsk kultur. Eventyrene blir lest, balladene blir sunget og de fleste har en forestilling om hvordan huldra kan se ut. Likevel er de originale kildene til denne folkekulturen lite tilgjengelige. Dette skal SAMLA endre på. SAMLA vil digitalisere og tilgjengeliggjøre arkivmaterialet i tre sentrale norske tradisjonsarkiver: Norsk Folkeminnesamling ved Universitetet i Oslo, Norsk etnologisk gransking ved Stiftelsen Norsk Folkemuseum og Etnofolkloristisk arkiv ved Universitetet i Bergen. Disse arkivene inneholder et rikt kulturhistorisk materiale som vil bli gjort tilgjengelig på nettsiden samla.no som ett felles digitalarkiv. Den tekniske infrastrukturen blir utviklet og vedlikeholdt av Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Bergen. Digitalarkivet samla.no vil i all hovedsak være åpent tilgjengelig. Slik vil SAMLA åpne en stor kulturhistorisk skattekiste for forskere, studenter, kulturarvsektoren, næringsliv og allmennhet. Materialet vil primært være lesbart som faksimiler, men gjennom en pilot med maskinlesning av håndskrift og transkribering gjennom crowdsourcing vil SAMLA legge til rette for at materialet gradvis vil kunne bli tilgjengelig som transkribert tekst. Samla.no vil gjøre det mulig å søke opp ulike enkeltfenomener og varianter av enkeltfortellinger, samtidig som det vil kunne søkes på tvers av arkiver, sjangre, og materialkategorier. SAMLA legger vekt på å bruke internasjonale standarder for emneord og andre metadata. Slik vil samla.no bli koordinert med tilsvarende infrastrukturer i andre land. I første omgang vil det bli lagt til rette for søke i sagn og folketro på tvers av nordeuropeiske land og språk. Dermed vil samla.no både legge til rette for lokalhistoriske og kulturhistoriske nærstudier og transnasjonale stordataanalyser.

SAMLA will establish a national infrastructure for Norwegian intangible heritage from three tradition archives. These archives hold records of a diversity of cultural expressions and practises of both majority, minority and indigenous cultures in Norway, in the form of folktales, ballads, beliefs, food and craft traditions, life stories as well as descriptions of children's games. The material is valuable for research on everyday life and mentalities, attitudes and world views, and allows for the exploration of continuity and changes in cultural practices. The fundamental idea of SAMLA is in accordance with the FAIR principles, to make the data findable, accessible, interoperable and reusable. The three partner archives are: Norsk Folkeminnesamling, University of Oslo (NFS), Norsk etnologisk gransking, Stiftelsen Norsk Folkemuseum (NEG) and Etnofolkloristisk arkiv (EFA), University of Bergen. The partner archives will work as three physical nodes located in Oslo and Bergen. SAMLA will establish a digital database and an infrastructure that allows for advanced searches across archive institutions and types of material. The project also aims to coordinate this national infrastructure with corresponding digital infrastructures in Denmark, Iceland and Sweden, and with the European project Intelligent Search Engine for Belief Legends, ISEBEL. The e-infrastructure will be developed by the University of Bergen Library. The database will be openly accessible as a web-archive on the webpage samla.no.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt