Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

1th Symposium of Nordic Cardio-Oncology Society

Tildelt: kr 75 100

Kreftinsidensen øker betydelig. Moderne diagnostikk og behandling har ført til at den generelle 5-års overlevelsen for kreft har økt fra ca 45% til nå i overkant av 70%. Baksiden er senvirkninger den moderne kreftbehandlingen kan gi. En slik senvirkning er hjerteskade. Det er større risiko for kardiovaskulær død hos de som har vært behandlet for brystkreft sammenliknet med kontroller. Det er internasjonalt økende fokus på samarbeid mellom kreftleger og hjerteleger for å gi den mest mulige effektive kreftbehandlingen med minst mulig hjertebivirkning og dette har gitt opphav til fagfeltet kardio-onkologi. Det foregår forskning på høyt nivå både i Norge, Danmark, Sverige og Finland innenfor fagfeltet. F.eks har vår forskningsgruppen i Norge vist i PRADA-studien at vanlige hjertemedisinener kan beskytte hjerte under brystkreftbehandling. Primær-resultatene ble publisert i et høyt rangerende hjertetidsskrift og siteres ofte. Vi er i gang med en oppfølgende multisenter studie, PRADA II. Det finnes dog ingen fellesarena for å diskutere, opprette samarbeid eller dele forskning og kliniske erfaringer innen kardio-onkologi i Skandinavia. Dette prosjektet/arrangementet åpner for synergi mellom fagfeltene både nasjonalt og internasjonalt. Ved å skape et miljø for å etablere prosjekter på tver av de nordiske landegrensene kan vi jobbe raskere og få mer solide data som kan overføres raskere til klinikken. Under seminaret vil vi offisielt opprette Nordic Cardio-Oncology Society som vil ta ansvaret for å videreføre regelmessige møter. Arrangementet vil bestå av foredrag fra en brukerrepresentant, kardiologer og onkologer. I tillegg til oppdatering rundt fagfeltet er det lagt opp til at hvert av landene skal presentere pågående forskningsprosjekter. Det vil også være et eget møte for å etablere Nordic Cardio-Oncology Society. Vi søker om arrangementstøtte for dette første seminaret.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering