Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

When and how to apply ultra-low dose Cone Beam Computed Tomography on children with impacted canines

Tildelt: kr 0,30 mill.

En permanent tann anses å være retinert når den ikke bryter fram til forventet tid. Bortsett fra visdomstenner, er hjørnetenner de tennene som oftest er retinert, med en forekomst på 2-3% hos skandinaviske barn og ungdommer. Retinerte tenner som bryter fram med feil retning eller plassering står i fare for å resorbere røttene til nabotennene. Ofte kommer man langt med klinisk undersøkelse, men dersom hjørnetannen ikke kan palperes når barnet er 10-11 år, bør det tas røntgenbilder for å kontrollere tennenes plassering i maxilla. og Vanligvis benyttes todimensjonale (2D) røntgenbilder, men det kan være vanskelig å oppdage rotresorpsjoner. Cone beam computed tomography (CBCT) er en 3D-røntgenteknikk som de senere år har blitt vanlig ved kartlegging av retinerte hjørnetenner. Dette på bekostning av høyere stråledose sammenlignet med konvensjonelle 2D-røntgenbilder. En studie viste at den effektive stråledosen ved en CBCT-undersøkelse i overkjevens front var opptil 132 ganger høyere sammenlignet med de vanlige tannbildene (Kadesjö et al. 2017). Risikoen forbundet med stråling fra diagnostisk bildeundersøkelse er viktig å ta hensyn til, særlig for barn, som har minst tre ganger estimert risiko for kreft som voksne (SedentexCT 2012. Studier viser at økt risiko for kreft hos barn kan knyttes til CT-undersøkelser (Claus et al. 2012; Pearce et al. 2012). For å redusere den effektive stråledosen har man forsøkt å utvikle lavdose CBCT, med sensitive bildereseptorer og sofistikerte bildebehandlingsalgoritmer. Røntgenbilder tatt med lav eksponering har vanligvis mye støy, og det er vanskelig å se fine detaljer. Om bildekvaliteten blir for dårlig, vil det ikke lenger være en fordel med en CBCT-undersøkelse for den aktuelle pasienten. Før lavdoseprotokoller kan anbefales for klinisk bruk, må bildekvaliteten verifiseres i forhold til den spesifikke diagnostiske oppgaven. Hensikten med denne prekliniske studien er å teste og sammenligne forskjeller i bildekvalitet i undersøkelser fra en CBCT med nylig introduserte protokoller med ultra-lav dose for undersøkelse i overkjevens front. Det sekundære målet er å etablere en protokoll som kan fungere i klinikken. Vi tok CBCT-bilder av åtte tørre hodeskaller med to standardprotokoller; med normal oppløsning og med høy oppløsning, og fire protokoller med lav dose (ProMax 3D, Planmeca Oy, Finland). Fem radiologer evaluerte den generelle bildekvaliteten og presisjonen til de anatomiske strukturene i overkjevens front. Vurderingen av subjektiv bildekvalitet viser at observatørene opplevde forskjell i bildekvalitet mellom de ulike protokollene. Av de fire lavdoseprotokollene var Ultra-Low Dose Resolution (ULHD) den eneste som ikke skilte seg vesentlig fra standardprotokollen med hensyn til presisjonen av anatomiske strukturer. Det vil si at tannleger kan få like mye diagnostisk informasjon fra et CBCT-bilde eksponert med ULHD som fra et opptak tatt med standard eksponeringsprotokoll, men med 37% av effektiv stråledose. Derfor anbefaler vi å teste denne eksponeringsprotokollen under en klinisk situasjon hos pasienter. Referanse Claus EB, Calvocoressi L, Bondy ML, Schildkraut JM, Wiemels JL, Wrensch M. Dental X-rays and risk of meningioma. Cancer; 2012. http://dx.doi.org/10.1002/cncr.26625. Accessed June 7, 2012. Kadesjö N, Lynds R, Nilsson M and Shi X-Q. Radiation dose from x-ray examinations of impacted canines: cone beam CT vs 2D imaging. Dentomaxillofac Radiol. 2018;47:20170305. doi: 10.1259/dmfr.20170305. Pearce MS, Salotti JA, Little MP, et al. Radiation exposure from CT scans in childhood and subsequent risk of leukaemia and brain tumours: a retrospective cohort study. Lancet. 2012;380:499-505 Radiation Protection: Conebeam CT for dental and maxillofacial radiology. Evidence based guidelines. A report by the SEDENTEXTCT project 2012

This preproject on image quality of ultra low dose CBCT indicated that the image quality of a ultra-low-dose protocol with high defination (ULHD) was diagnostically acceptable for evaluation of impacted canine. The in vitro findings need to be confirmed and transferred into clinical use. Therefore, we recommend the ULHD for clinical trail since it provides comparable diagnostic information at a radiation dose of 37% of the standard protocol. The outcome of this project has significant implications in minimizing the late stochastic radiation-induced cancer risk for children with impacted canines.

Maxillary canine impaction is a common problem in children with an incidence of 1-5.2%. The impacted tooth may hinder orthodontic movement, cause root resorption on adjacent teeth and compromise both esthetic and functional outcome. An accurate diagnosis based on proper clinical and radiographic evaluation is critical for the success of treatment. Until the introduction of cone beam computed tomography (CBCT), two dimensional radiographs with multiple projections have been used as routine radiographic examination for diagnosis on impacted teeth. The potential for extracting additional diagnostic information from CBCT images and the ease of obtaining volumetric scans, make CBCT both useful and popular in dentistry. On the other hand enough attention has to be paid on the radiation risk, which may irreversibly damage cellular DNA and cause cancer later in life. A recent publication shows that the radiation risk is up to 132 times higher when applying CBCT on child phantom compared with that of two intraoral radiographs. Therefore the aims of present proposal are first to investigate whether the newly introduced ultra-low dose CBCT, up to 77% dose reduction, provide diagnostically acceptable image quality for assessment of impacted canine through a prospective study. Secondly, to compare the diagnostic efficiency of CBCT examinations on children with impacted canines, with a special interest to investigate whether additional diagnostic information, extracted from the CBCT images, would affect the therapy planning of the patients. The outcome of this project has significant implication in many aspects including minimizing radiation risk for children with impacted canines; correct targeting the group of patients in which the CBCT examination is beneficial for their therapeutic planning and eventually enhancing the cost-effectiveness of CBCT examination for the society.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering