Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FeedCarrier - Autonom, robust og fleksible fôringsrobot og kjøkken

Alternativ tittel: FeedCarrier - Autonomous, robust, and flexible feed delivery robot

Tildelt: kr 13,1 mill.

Prosjektnummer:

295978

Prosjektperiode:

2019 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Landbruket gjennomgår en omfattende endring med betydelig digitalisering. Landbruket blir smartere; det integreres sensorer og annen teknologi som øker produksjon og kvalitet. Teknologien gir både forbedret livskvalitet for bonden ved å redusere tungt og repeterende arbeid, men også forbedret dyrevelferd. På tross av omstillingen gjøres utfôring til husdyr i dag i stor grad med traktor og manuelt utstyr. Storfe fôres minimum to ganger daglig, og arbeidet tar mye av bondens tid. Et system som fôrer automatisk har til sammenligning store fordeler: Bonden får frigitt tid og en sikrere arbeidsdag. En kan også styre hvor mye og hvor ofte dyrene skal fôres - mindre mengder, men oftere utfôring gir bedre kvalitet på fôret. God kvalitet øker appetitten og dyrevelferden øker. I tillegg blir dyrenes innbyrdes rangordning til dels oppløst da fôr av god kvalitet er tilgjengelig mange ganger om dagen. Innen automatiserte løsninger er TKS i dag en ledende leverandør av skinnebaserte utfôringssystemer for takmontasje. Denne løsningen er egnet for nordiske forhold, hvor bygningskrav gjør at takkonstruksjonen er sterk nok til å tåle monteringen av systemet. I resten av verden er bygningskonstruksjoner ofte for svake til å tåle den ekstra belastningen. Å få til gode skinne-løsning for denne typen bruk er vanskelig og dyrt. I tillegg er skinnesystemer generelt kostbare å installere og gir lite fleksibilitet. På bakgrunn av dette vil T. Kverneland & Sønner i samarbeid med ORKEL, NMBU, Felleskjøpet og SINTEF utvikle en bakkegående, autonom utfôringsrobot som er fleksibel og som ikke trenger skinner eller annen kostbar infrastruktur. Det skal også utvikles et tilhørende fôrkjøkken som måler fôrkvaliteten og tilpasser utfôring deretter. Dette kan gjøre det mulig å øke kvalitet, produksjon og dyrevelferd. Robotene skal være kostnadseffektive, kompakte og lette, og skaleringsproblemet skal takles ved å la dem samarbeide. Per Q4 2020, har den første mekaniske/elektriske prototypen til FeedCarrier robotplattformen blitt utviklet, så vel som de første iterasjonene av algoritmer for navigering og optimalisert planlegging. Arbeidet fortsetter med å integrere disse komponentene for å produsere den første funksjonelle FeedCarrier-prototypen. En forskningsstudie om 'dynamisk fôring' er fullført som har identifisert parametrene knyttet til fôrkvalitet og dyrehelse som er viktigst å måle og kontrollere for å maksimere dyreproduktiviteten. Arbeidet fortsetter med å integrere sensorer i FeedKitchen for å måle de nødvendige parametrene. TKS har også fullført en analyse av forretningseffekter og modeller som vil lede forretningsstrategi og produktutvikling fremover.

I FeedCarrier vil vi utvikle en robust bakkegående autonom utfôringsrobot med tilhørende fôrkjøkken for kostnadseffektiv drift og bedre dyrevelferd basert på tre nyvinninger: En robust og rimelig innen- og utendørs navigeringsløsning for krevende miljøer, et smart fôrkjøkken som optimaliserer resepter og gir jevn fôrkvalitet, utfôringsenheter som har smart oppdragsplanlegging som samarbeider ved bruk av svermteknologi. Utfôring til husdyr gjøres i dag i stor grad manuelt og tar mye av bondens tid. En del utfôring gjøres også automatisk, men disse systemene er ikke optimalisert. Prosjektet vil ha som formål å utvikle et automatisk fôringssystem som er optimalisert med hensyn til best mulig produktivitet, kvalitet og dyrevelferd. Senere års klimautvikling har økt sesongvariasjonene og avlingsresultatene, noe som påvirker og gir variasjoner i fôrkvaliteten til dyrene. Prosjektet har som formål å utvikle metoder for å unngå slike variasjoner og bidra til bedre dyrehelse og ressurs utnyttelse. Den mest sentrale utfordringen vil bli å utvikle en navigering for innen- og utendørs bruk for gårdsmiljøer, og ta hensyn til kollisjonsunngåelse for mennesker, dyr og andre kjøretøy. Sentralt står utvikling av verktøy for å tilpasse systemet til ulike størrelser basert på fôrgrunnlag og besetningsstørrelse. Prosjektresultater vil bli anvendt til å øke ressursutnyttelsen av fôret, øke produktiviteten i dyrehold og øke dyrehelsen. Prosjektet har også til hensikt å gi de involverte bedriftene kunnskap om og forståelsen av hvilken betydning fôring har for dyrehelse, og basert på denne innsikten kunne videreutvikle produkter og tjenester.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena