Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Integrated Carbon Observation System (ICOS) Norway and Ocean Thematic Centre (OTC), phase 2

Alternativ tittel: Integrated Carbon Observation System (ICOS) Norway and Ocean Thematic Centre (OTC), fase 2

Tildelt: kr 34,1 mill.

Integrated Carbon Observation System (ICOS) er en Europeisk forskningsinfrastruktur som danner et observasjonsnettverk for overvåking og analyse av mengden drivhusgasser i atmosfæren. ICOS sørger for uavhangige og pålitelige observasjoner av CO2, metan og andre drivhusgasser. Gjennom observasjoner leder ICOS til mer kunnskap om hvordan, og i hvor stor grad, samfunnet lykkes i å redusere sine drivhusgassutslipp. ICOS brukes til å definere utslipp i både rom og tid. ICOS-Norway er den norske greina av ICOS. Vi leverer data fra observasjoner av drivhusgasser på forskjellige steder og plattformer i Norge og norske havområder. Vårt nettverk inkluderer tårn for luftmålinger i det sørlige Norge og på Svalbard, en skogstasjon på østlandet, samt to forskningsskip, to kontainerskip og et Hurtigruteskip. Dette nettverket av stasjoner til lands og til havs vil være et viktig verktøy for å bevise at Norge og EU når sine utslippsmål under Parisavtalen. Alle data fra alle stasjoner i nettverket er åpent tilgjengelige for alle interesserte, fra vitenskapsfolk til nasjonale institusjoner, olje- og gassektoren og fiskerisektoren. The Ocean Thematic Centre (OTC) er en av fire såkalte "central facilities" i ICOS. Hovedkontoret til OTC ligger i Bergen, og OTC koordinerer hele havnettverket i ICOS. Dette består per idag av 23 stasjoner fra åtte land og observerer karbonopptak og karbonflukser i Nord-Atlanteren, De nordiske hav, Østersjøen og Middelhavet.

In N-ICOS-2 we request funding to (1) further develop the infrastructure ICOS-Norway (https://no.icos-cp.eu) as the integrated Norwegian component of the distributed European Research Infrastructure (RI) Integrated Carbon Observation System (ICOS); and (2) host and further develop the ICOS Ocean Thematic Centre (OTC) (https://otc.icos-cp.eu), one of the main central facilities within the ICOS RI. Through the proposed infrastructure, ICOS-Norway provide highly needed top quality ocean, atmosphere, and terrestrial greenhouse gas (GHG) data from 10 observational stations in Norway and the surrounding oceans (the northern North Atlantic, Nordic Seas, and waters around Svalbard). ICOS-Norway will also supply integrated products and assessments for various stakeholders, including scientific use and governmental agencies. This is key to verifying Norwegian committments to the Paris Agreement. Through the proposed infrastructure ICOS OTC will be building on the already leading international role of Norwegian scientists in developing and coordinating ocean carbon measurements. This includes station labelling, training, and data management procedures (e.g., quality control, distribution, liaison with the ICOS Carbon Portal).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Cristin logo

link out of page

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder