Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Next Generation Subsea Control System - Subsea DigiGRID Demonstrator

Alternativ tittel: Next Generation Subsea Control System - Subsea DigiGRID Demonstrator

Tildelt: kr 1,7 mill.

Subsea DigiGRID er en nøkkelkomponent for å digitalisere ett prosesskontrollsystem for prosessutstyr plassert på havbunnen. Typiske prosesskomponenter som finnes på havbunnen er vannrenseanlegg, separasjonssystem, pumper, kompressorer og høyspent distribusjon til enheter på havbunnen. Alle disse komponentene krever et effektivt kontroll- og tilstandsovervåkningssystem. Subsea DigiGRID er "state of the art" løsningen på dette. Løsningen lener seg tungt på Siemens sine erfaringer og produkter brukt i industriell automasjonssammenheng over mange år. Kunnskap fra tidligere leveranser av prosessutstyr montert på havbunnen og ett pågående samarbeid mellom Siemens og flere operatører om Subsea Power Grid er også brukt som grunnlag for Subsea DigiGRID. Subsea DigiGRID er ett åpent system, basert på åpne standarder som gjør det mulig for andre å koble til sitt utstyr. Alle grensesnitt som er valgt er basert på åpne standarder både når det gjelder elektriske nivåer og kommunikasjonsstandarder. Valgte standarder er hentet fra internasjonale standarder i industriell automasjon og subsea prosess automasjon. Ved å bruke åpne standarder og plassere grensesnittene på havets bunn og en prosessingsenhet over havoverflaten, enten på en plattform eller på land så har vi ett prosesskontroll system med en åpen arkitektur og muligheter for flere å koble seg til og bruke. Bruk av åpne standarder gir gode digitaliseringsmuligheter på kontrollsystem for prosessering hvor store deler av utstyret er plassert på havbunnen. Prosesskontrolldelen krever vanligvis ikke store datamengder, men det kreves meget god respons (sanntidsegenskaper). For digitalisering kreves det store datamengder fra mange kilder med god oppløsning i tidsplanet. Data brukt for digitalisering krever at alle datakilder opererer med en synkronisert klokke og tidsstempler data i henhold til denne klokken. Digitaliseringsdata kan i denne konteksten brukes til etablering av digitale tvillinger for utstyret på havbunnen. Disse digitale tvillingene kan igjen benyttes til å oppnå gunstigere drift og vedlikehold av utstyret plassert på havbunnen. For å sikre optimal tilkobling for prosessdata og digitaliseringsdata benyttes flere forskjellige åpne kommunikasjonsprotokoller mellom grensesnittene plassert på havets bunn og prosess- og digitaliseringsdelen plassert over vannflaten. Gjennom prosjektet har Siemens DigiGRID gjennomgått omfattende analyser og testing in henhold til API 17F og TR1233. Systemet har oppnådd kvalifiseringsstatus TRL 4 i henhold til API 17Q og er klart for en første bruker.

The project has resulted in successful development, qualification and demonstration of the Subsea DigiGRID. The Subsea DigiGRID will enable significant CAPEX and OPEX savings for the operator through lean subsea control systems with a direct and standardized communication link from topside to subsea, scalability and flexibility for connection of third vendor equipment, single point of software maintenance, integrated safety functionality, and real time performance with larger data throughput. For Siemens, a qualified Subsea DigiGRID significantly strengthens the Subsea portfolio, increases competitiveness, and secures jobs and competence within the Subsea Centre of excellence in Trondheim.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk