Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Low Lead Brass for Sustainable Community Development

Alternativ tittel: Messing med lavt blyinnhold for bærekraftig samfunnsutvikling

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektnummer:

296054

Prosjektperiode:

2019 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

ISIFLO AS er kjent for sine smidde/maskinerte kvalitetsprodukter i messing, deriblant komponenter for drikkevannsdistribusjonssystemer. Disse produseres i messinglegeringer som inneholder opptil 1,6% bly, et grunnstoff som i 2018 har blitt listet av REACH som "Substances of Very High Concern". Grunnstoffet tilsettes i messing for å øke maskinerbarheten ved sin funksjon som både sponbryter og lubrikant. Messingkomponenter som fitting og koblinger, i kontakt med vann, kan være utsatt for selektiv korrosjon. Dette kan få helseskadelige konsekvenser ettersom drikkevannet forurenses av bly. Bakgrunn for LOBUS prosjektet var diskusjonen om et EU-direktiv som startet etter den nye klassifikasjonen av bly. Ordningen berører messinglegeringene som brukes for produksjon av komponenter for drikkevannsdistribusjonssystemer. ISIFLO AS har tolket ordningen på den måten at bly i fremtiden kommer til å bli forbudt i bedriftens tradisjonelle marked. For å unngå mulige utfordringer som følge av et forbud har bedriften startet å se etter nye løsninger for å erstatte dagens legering med en blyfri variant. Ettersom bly forbedrer maskinerbarheten i messing kan man forvente at det oppstår utfordringer i forbindelse med maskinering av blyfrie legeringer. Derfor har utvikling av maskineringsmetoder for blyfrie messinglegeringer vært en nøkkelaktivitet i LOBUS. I tillegg har forståelse av intergranulær korrosjon i dagens ISIFLO lavblylegering vært et viktig tema i prosjektet. Innen maskinering har en rekke forsøk blitt gjennomført for å evaluere maskinerbarhet av blyfrie messing legeringer. Prosjektet har etablert testmetodikk for karakterisering av maskinerbarhet. Utvikling av metoden har omfattet et utvalg maskiner, verktøy, artikler, definisjon av maskinoppsett, definisjon av variable parametere, måleparameterer osv. Metoden som ble utviklet på laboratorienivå har blitt iverksatt i forsøk gjennomført i industriell skala. Innen korrosjon har omfattende mikrostrukturundersøkelse av lavbly messinglegeringer blitt gjennomført ved bruk av siste generasjon av mikroskoper. Dette har vært avgjørende for forståelsen av mekanismene bak intergranulær korrosjon, hvilket er gjenkjent som hoved korrosjonstypen i dagens ISIFLO messinglegeringer. Tiltak for forbedring av legeringens korrosjonsbestandighet er definert. Resultater fra LOBUS prosjektet er oppsumert i et slutrapport og i flere PPP dokumenter.

ISIFLO står for sine prognoserte forventninger i prosjektet angående virkninger og effekter. Det baseres på den allerede gjennomført investeringen i nytt maskineringssenter og forberedelse for en omstilling til produksjon med blyfri messing. Omsetningsøkning kun fra å komme på det amerikanske markedet vil forventelig bli på nivå 80-100 MNOK. VP metall er veldig fornøyd med kunnskapen om smiing og maskinering av blyfrimessing de fikk med seg gjennom prosjektet. Bedriften gikk litt bak ved prognose om omsetningsøkning som følge av prosjektresultatene. Den settes nå på et nivå 0-1 MNOK. Med hensikt at dette er et lite, dinamisk bedrift med store muligheter for en rask omstilling, er det store sjanse at prosjektresultatene ble tatt i bruk tidligere med en større omsetningsøkning en det som anses i dag.

Messing brukes i komponenter for vann, gass, avløp, varme og sanitær (VA- og VVS-bransjene) på grunn av gunstig kombinasjon mellom pris, ytelse og levetid. Bransjene er i forandring, og krav til produkter skjerpes av hensyn til helse og miljø. Prosjektets hovedmål er å optimalisere tilvirkningen av produkter i lavblyholdig og blyfri messing slik at produktene møter dagens og kommende krav fra markeder og myndigheter med hensyn til metallavgivelse og levetid, uansett drikkevannskvalitet. Prosjektet skal muliggjøre at endringene blir en vekstmulighet heller enn en trussel. REACH plasserte bly på listen over "Substances of Very High Concern" i juni 2018. Neste trinn vil eventuelt være forbud. Samtidig diskuteres det et EU-regulativ for drikkevann der et forslag er å senke grensen bly til 5 µg per liter vann på tappested. Uavhengig av hva som blir en realitet først er det et tidsspørsmål før flere markeder gjør som USA og setter et tak på 0,1 - 0,2 % bly i legeringer for bruk i komponenter i kontakt med drikkevann. Det internasjonale prosjektkonsortiet som dekker verdikjeden, med ISIFLO, VP metall, Nordic Brass Gusum NTNU og SINTEF Manufacturing, søker å møte behovet for nye prosesser og produkter gjennom: 1) Maskinering av lavbly og blyfri messing. Ingen i markedet har klart volumproduksjon av rimeligere blyfri alternativer. Prosjektet vil gjennomføre industriell forskning for å være klar til endringene som kommer. Bieffekt på kort sikt vil være forbedret maskinering av dagens lavblylegeringer. 2) Degradering av valgte lavbly og blyfrie messinglegeringer. WHO påpeker viktigheten av korrosjonskontroll gjennom levetiden til koblingen. Mindre bly tilfører mer spenninger i materialet med spenningskorrosjon som potensielt resultat i kontakt med fuktighet. Arbeidet i verdikjeden skal også bidra til å komme til bunns i den andre viktige degraderingsmekanismen for de aktuelle legeringene, intergranulær korrosjon.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena