Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Orofacial pain- characterization and comparison with larger patient groups are needed to improve oral and general health

Tildelt: kr 0,30 mill.

Orofacial smerte (OFP) er utbredt i den generelle befolkningen - rundt 17-26%, hvorav 7-11% er kronisk. Etiologien og risikofaktorene for utvikling av OFP er nåværende kunnskapshull. Grensesnittet mellom tannhelse og medisinsk helsetjeneste er bredt og forbedret samarbeid er nødvendig. Prosjektet tar sikte på å forbedre tverrfaglig samarbeid, avklare etiologi, egenskaper og risikofaktorer bak OFP og å identifisere faktorer som forbedrer diagnostikk og behandlinger som fører til økt livskvalitet for pasientene. Karakteristika, arbeidsuførhet, sykelighet og dødelighet blant pasienter med OFP skal analyseres hos pasienter og i større populasjoner, for eksempel registerstudier, for sammenligninger. Tre workshops ble gjennomført med våre skandinaviske samarbeidspartnere, for å bygge nettverk og etablere samarbeidsrelasjoner som gir grunnlag for multisenterstudier. Det er etablert et samarbeid med Massachusetts general Hospital i Boston, USA. Tverrfaglig samarbeid pågår ved Nasjonal Behandlingstjeneste for uavklarte Smerter i ansikt og kjeve ved Haukelands universitetssykehus, Bergen. Vi har engasjert pasientrepresentanter og sluttbrukere som har blitt partnere i hovedsøknaden til Norges forskningsråd. Denne studien kan avklare etiologien, og risikofaktorene bak OFP. Det kliniske utfallet av studiene vil utvide karakteriseringen av pasienter og belyse risikofaktorer som kan føre til kronisk smerte. Resultatene forventes å redusere pasientens lidelser betydelig, øke pasientenes sikkerhet, redusere kostnadene for helsevesenet og samfunnet og redusere helsebyrden på relaterte områder, både innen tann- og helsetjenesten.

We have established collaborations that provide a basis for further research studies with our Scandinavian collaborators and with the Massachusetts General Hospital, Boston, USA. We have signed a contract with the HUNT Research Centre, NTNU for register studies. A study on quality of life (QoL) in patients for temporomandibular joint (TMJ) surgery has started. A Scandinavian expert group has started a systematical review on TMJ surgery. We have reach out to different stakeholders, patients` representatives have become engaged as a partner in the main application to NFR. The Bergen Municipality and the Public Dental Chief Officer have been contacted for enrollment of physicians and dentists in the study of evaluating the TMD guidelines. This work may clarify the etiology and risk factors behind chronic OFP, increase the patients` safety, decrease the burden for the society, and give the patient improved QoL.

Pain in the orofacial region is the outcome of a range of different pathologies. Orofacial pain (OFP) is prevalent in the general population-around 17-26%, of which 7-11% is chronic. Temporomandibular disorder (TMD), a subgroup of OFP, in adolescents is slowly increasing. The etiology and risk factors for development of orofacial pain are current knowledge gaps. To reach larger patients groups to combine clinical data with, health registers in Norway and Sweden will be used in a multicentre study. Characteristics, work disability, morbidity and mortality among patients with OFP will be analysed. Multidisciplinary collaboration is ongoing in the National Unit for Orofacial Pain, and national guide lines for TMD have been published recently and the outcome will be evaluated. To start up these studies three workshops will be conducted with our collaborators in Stockholm, Sweden, to build networks and establish collaborative relationships that provide a basis for a multicenter study. The workshops are needed to put up milestones, to plan and organize the work to come, to check the progress and to finalize the startup project. We are planning to testing out, in a proof of concept, how to engage the patients/ end users. We also planning to look more into what financial benefits the society will gain. Further, preparatory activities to seek funding under the call for main projects will be conducted. This study may clarify the etiology, and risk factors behind orofacial pain/TMD and assess the impact of national guide lines for TMD patients. The clinical outcome of the studies will broaden the characterization of patients with orofacial pain/TMD and illuminate risk factors that can lead to chronic pain. Further, the national guidelines for TMD will be highlighted. The results are expected to significantly reduce patient suffering, lower costs for health care and society and also reduce the health burden on related areas, both in the dental- and the medical care.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering