Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Helsetjenesteforskningskonferansen 2019

Tildelt: kr 0,21 mill.

Helsetjenesteforskningskonferansen 2019 er berammet til 12.-13.3. 2019, og vil være i Trondheim. Dette vil bli den tredje gangen at denne konferansen arrangeres. Helsetjenesteforskningsmiljøet ved SINTEF, avdeling Helse er stedlig hovedarrangør. Den første Helsetjenesteforskningskonferansen (2017) ble arrangert av NTNU i samarbeid med Nettverk for helsetjenesteforskning). Den andre, avholdt mars 2018, ble arrangert av Universitetet i Oslo i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Avdeling for helsetjenesteforskning ved Akershus universitetssykehus, HØKH, i tillegg til Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning). Begge de forutgående konferansene samlet ca. 150 forskere og fagpersoner fra Norge, Sverige og Danmark. Programkomiteen består av følgende personer: Hilde Lurås, Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH), Akershus universitetssykehus HF og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo; Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF; Pål Martinussen, NTNU; Marian Ådnanes, Avdeling Helse, SINTEF, Line Melby, Avdeling Helse, SINTEF, Solveig Osborg Ose, Avdeling Helse, SINTEF Arrangementet er lagt opp med plenumssesjoner. Mellom plenumssesjonene vil det arrangeres 5 parallelle sesjoner for presentasjoner av aktive forskningsprosjekter, hvor forskere selv melder på egne presentasjoner/ papere. Innsendte abstract blir gjenstand for fagfellevurdering av programkomiteen. Det oppfordres til å sende inn abstracts som omhandler digitalisering og helseteknologi (kan inngå i alle fem sesjonstema), og abstracts der brukere er medforskere.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering