Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

OpenBridge Design System - ODES

Alternativ tittel: OpenBridge Design System - ODES

Tildelt: kr 7,6 mill.

OpenBridge Design System (ODES) prosjektet har som formål å skape en harmonisert tilnærming til design av avanserte maritime arbeidsplasser på tvers av industrien gjennom åpen innovasjon. Arbeidet gjøres av 27 selskaper og akademiske aktører som samarbeider i en åpen innovasjonsprosess. Prosjektet vil realisere et Maritimt Design System, tilpasset maritime brukssituasjoner, implementeringsstrategier og reguleringer. Prosjektet som mål å løse dagens utfordringer i et tett samarbeid med industrien, for å utvikle brukervennlige og kostnadseffektive skipsbroer samt kommende landbaserte arbeidsplasser for skip. Prosjektet skiller mellom brukerinteraksjon, funksjoner, og teknisk infrastruktur. Konseptet gjør det mulig for utstyrsleverandører å levere én implementasjon som kan integreres mot alle ODES-kompatible brosystemer uten tilpasning og uten at sikkerhet og robusthet blir redusert. Prosjektet har så langt publisert tre versjoner av OpenBridge Design System for skipsbroer og tilgrensende arbeidsplasser på vann og land. Systemet er publisert på OpenBridge.no og inneholder design retningslinjer, design verktøy, komponent biblioteker og kode biblioteker. Alt innholdet er sluppet gjennom åpne lisenser. Siden lansering i mars 2020 har over 600 bedrifter registrert seg for å få tilgang til ressursene. I en undersøkelse gjort av registrerte besøkende på OpenBridge websiden kommer det frem at brukerne mener systemet vil kunne øke sikkerhet på skip, samt redusere kostnader forbundet med utvikling av maritime arbeidsplasser. Det er over 8 produkter lansert eller under utvikling i konsortiet og 4 utenfor.

Moderne broer har leveranser fra en lang rekke produsenter. Ukoordinert utvikling og et konservativt godkjenningsregime har ført til at skipsbroer er fragmenterte og lite brukervennlige, har lav innovasjonstakt og svært høye integrasjons- og godkjennings-kostnader. For å løse dette skal prosjektet utvikle OpenBridge Design System (ODES), bestående av design-guidelines, komponentbiblioteker, programvare-biblioteker og godkjenningsmetoder som kan brukes av industrien til å utvikle brukervennlige og kostnadseffektive skipsbroer samt kommende landbaserte arbeidsplasser for skip. ODES er et Maritimt Design System tilpasset maritime brukssituasjoner, implementeringsstrategier og reguleringer. ODES skiller bro-funksjonene fra brukergrensesnittene og tilbyr design-guidelines for å sikre en sømløs brukeropplevelse. Fysiske komponenter som kan og bør deles identifiseres og defineres som generelle ressurser for flere brukergrensesnitt. Dette gjøres på en måte uten at sikkerhet og robusthet redusert. Dette lar integrator systemer tilby brukergrensesnitt ressurser og distribuere global funksjonalitet til alle delsystemer. Systemleverandører kan installere systemet sitt i integrator-systemet og levere brukergrensesnitt som tar i bruk komponentene som er gjort tilgjengelig av integrator-systemet. Slik gjør ODES det mulig for utstyrsleverandører å levere én implementasjon som kan integreres mot alle kompatible brosystemer uten tilpasning. Prosjektet skal ha en utadrettet tilnærming for åpen innovasjon med Openbridge-konsortiet; Vard Electro, Marine Technologies, Norwegian Control Systems, Kongsberg Seatex, Wihl.Wilhelmsen, Tranberg, Brunvoll, Skipper Electronics, Navtor, Lilaas, Furuno, JRC/ProNav, Maritim Robotics, Kongsberg Maritime, Hatteland Display, Nortek, Westcon P&A, Kwant Controls, Lloyd's Register, Norsk Sjøoffisersforbund, ITS Norge, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Sjøkrigsskolen, Sintef Ocean, Universitet i Sørøst-Norge og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2