Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

OpenBridge Design System - ODES

Alternativ tittel: OpenBridge Design System - ODES

Tildelt: kr 7,3 mill.

Dagens skipsbroer er ofte sammensatt av et stort antall individuelt godkjente systemer, som regel bygget på svært forskjellige brukergrensesnitt filosofier. Dette har ført til lite brukervennlige og fragmenterte arbeidsplasser med høy utviklingskost. OpenBridge Design System ble opprettet for å løse dette problemet gjennom åpen innovasjon i tett samarbeid med 27 private, offentlige og akademiske aktører. Prosjektet hadde som mål å skape et maritimt design system som kunne legge til rette for å utvikle brukervennlige og kostnadseffektive skipsbroer og kommende landbaserte arbeidsplasser. Konseptet skulle gjøre det mulig for utstyrsleverandører å levere én implementasjon som kan integreres mot alle ODES-kompatible brosystemer uten tilpasning og uten at sikkerhet og robusthet blir redusert. Prosjektet har gjennomført et stort antall design caser sammen med industripartnerne. Disse casene har avdekket industribehov og gjort det mulig å både utvikle og teste et felles maritime designsystem. Det har blitt utviklet nye brukertestmetoder, grunnlag for en ny type godkjenning, beskrivelse av system for teknisk integrering samt design guidelines og verktøy for design og implementering av moderne brukergrensesnitt. Prosjektet publiserte et slikt system i mars 2020 og har gjennom resten av prosjektet gjennomført tre iterasjoner sammen med prosjektpartnerne og eksterne aktører. Systemet gjør det mulig å lage moderne maritime arbeidsplasser med helhetlig design uavhengig av leverandører. Siden lansering har over 700 bedrifter fra hele verden registrert seg for å få tilgang til systemet og flere OpenBridge produkter er på markedet. I en undersøkelse gjort av registrerte besøkende på OpenBridge websiden kommer det frem at brukerne mener systemet vil kunne øke sikkerhet på skip, samt redusere kostnader forbundet med utvikling av maritime arbeidsplasser. I siste fase av prosjektet har det blitt etablert flere nye prosjekter som skal ta OpenBridge videre. OpenAR skal utvide systemet med ressurser for utvidet virkelighets teknologi. OpenRemote skal utvide systemet til å støtte operasjonssentre på land.

Det er tidlig i utviklingen av OpenBridge, men vi kan allerede se at prosjektet har begynt å oppnå ønsket effekt. Av de produktene som har blitt levert har leverandørene gitt utrykk for at OpenBridge har forbedret deres brukergrensesnitt. Integrasjonsfordeler har enda ikke begynt å opptre i markedet, men med tanke på dem mange systemene som er under utvikling, vil vi forvente at dette målet også oppnås innen en femårs periode. Det inkluderer reduksjon av skjermer m.m, raskere integrasjon av nye funksjoner, landbaserte tjenester og mer effektiv digitalisering. Mange av disse effektene har blitt demonstrert i konsortiet, men ikke rukket å komme ut i markedet enda. Prosjektet har ført til ustrakt multidisiplinær kompetansebygging i FOU miljøer også utenfor konsortiet. Det er stor aktivitet spesielt mellom AHO, NTNU og UiB. Vi forventer at OpenBridge vil få direkte effekt på bedrede arbeidsforhold, bedre skipsbroer for skipseiere og lavere miljøutslipp som følge av mer effektiv operasjon. Vi begrunner dette i at OpenBridge er i ferd med å bli bredt iverksatt i industrien på tvers av aktører og derfor vil kunne bidra til løse problemet med fragmentert design i bransjen. Siden dette er et av de største brukerproblemene for maritime arbeidsplasser i dag, vil vi argumentere for at følgeeffekten av dette være stor. Delingen av ODES resultater over www.openbridge.no har vært mer effektiv enn ventet og vi ser en betydelig verdi i å benytte denne kanalen i fremtiden til å kople akademisk forskning på brukergrensesnitt med internasjonal maritime industri.

Moderne broer har leveranser fra en lang rekke produsenter. Ukoordinert utvikling og et konservativt godkjenningsregime har ført til at skipsbroer er fragmenterte og lite brukervennlige, har lav innovasjonstakt og svært høye integrasjons- og godkjennings-kostnader. For å løse dette skal prosjektet utvikle OpenBridge Design System (ODES), bestående av design-guidelines, komponentbiblioteker, programvare-biblioteker og godkjenningsmetoder som kan brukes av industrien til å utvikle brukervennlige og kostnadseffektive skipsbroer samt kommende landbaserte arbeidsplasser for skip. ODES er et Maritimt Design System tilpasset maritime brukssituasjoner, implementeringsstrategier og reguleringer. ODES skiller bro-funksjonene fra brukergrensesnittene og tilbyr design-guidelines for å sikre en sømløs brukeropplevelse. Fysiske komponenter som kan og bør deles identifiseres og defineres som generelle ressurser for flere brukergrensesnitt. Dette gjøres på en måte uten at sikkerhet og robusthet redusert. Dette lar integrator systemer tilby brukergrensesnitt ressurser og distribuere global funksjonalitet til alle delsystemer. Systemleverandører kan installere systemet sitt i integrator-systemet og levere brukergrensesnitt som tar i bruk komponentene som er gjort tilgjengelig av integrator-systemet. Slik gjør ODES det mulig for utstyrsleverandører å levere én implementasjon som kan integreres mot alle kompatible brosystemer uten tilpasning. Prosjektet skal ha en utadrettet tilnærming for åpen innovasjon med Openbridge-konsortiet; Vard Electro, Marine Technologies, Norwegian Control Systems, Kongsberg Seatex, Wihl.Wilhelmsen, Tranberg, Brunvoll, Skipper Electronics, Navtor, Lilaas, Furuno, JRC/ProNav, Maritim Robotics, Kongsberg Maritime, Hatteland Display, Nortek, Westcon P&A, Kwant Controls, Lloyd's Register, Norsk Sjøoffisersforbund, ITS Norge, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Sjøkrigsskolen, Sintef Ocean, Universitet i Sørøst-Norge og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2