Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

INSIGHT: Automated retinal imaging and diagnostics

Alternativ tittel: INSIGHT: Automatisk netthinne avbilding og diagnostikk

Tildelt: kr 12,0 mill.

Oivi er et retina-kamera som er enkelt å bruke. Det gjør automatisert bildeopptak og diagnostisering mulig ved bruk av kunstig intelligens, og skal kreve minimalt med trening av helsepersonell for riktig bruk. Det er ikke behov for pupilledilatasjon, og scanningen av netthinnen er gjort på mindre enn 30 sekunder. Et nytt optisk design gjør det mulig å utnytte komponenter fra mobilindustrien, hvilket minsker produksjonskostnadene. Avanserte algoritmer for tracking av øyets plassering sørger for automatisk bildeopptak, og en dedikert hardware-akselerert nevral prosessor i kameraet beregner diagnosen i sanntid. Oivi har som mål å øke screening-raten for diabetesretinopati ved å endre standarden fra utelukkende spesialistoppfølging til et tilbud i primærhelsetjenesten. I tillegg til å øke screening-frekvens og tidlig diagnostisering vil dette sørge for et betydelig kostnadskutt for samfunnet og skape verdi for interessenter i helsesektoren. Retinabildene vil bli lagret i en sikker skyløsning, sammen med historiske bilder. Bildene vil enkelt kunne hentes ned og benyttes av kameraet for aktiv bruk i den automatiske bildebaserte diagnostiseringen. Pasienten har eierskap til sine egne bilder, og skytjenesten vil gjøre det enkelt å dele informasjon mellom behandlende lege, øyelege og øyesykehus, og dermed gjøre overgangen fra diagnostisering til behandling så rask og sømløs som overhodet mulig. For øyeblikket er vi i gang med å teste forretningsmodellen og kameraet på det indiske markedet. India representerer en stor del av den diabetiske befolkningen, med 73 millioner diabetikere. De har over 1 million leger i primærhelsetjenesten, og en stor andel av disse behandler diabetespasienter regelmessig. Et heleid datterselskap er etablert i Bangalore, India, der det skal arbeides med programvare-utvikling, kommersiell og medisinske aktiviteter på det indiske markedet.

The potential outcomes of the project could result in a cheaper, state of the art retinal camera that is automated and easy to use. The integrated camera systems tested and prototyped during the project combined a variety of illumination and imaging optical systems, with the purpose of lowering costs of a camera to a fraction of the price of current products on the market. By building such a system, a large portion of people suffering from pathologies such as diabetic retinopathy - people who normally would not be able to access an ophthalmologist - could have a way to detect and monitor their disease progression. Further, the automation of such a system creates the foundation for artificial intelligence to operate cameras, from alignment to eventual diagnosis. The potential is significant, and not limited to retinal conditions.

Oivi is developing a handheld, point-of-care ophthalmic device to detect preventable, vision threatening eye-diseases with its first focus being Diabetic Retinopathy (DR). The solution is based on application of artificial intelligence to automated image capture and diagnostics. DR is a microvascular complication of diabetes caused by long term damage due to uncontrolled blood glucose levels. It is the leading cause of preventable blindness among adults. An estimated 500 million people globally are affected by diabetes and this number is projected to increase to 650 million by 2045. Within 10 years of onset, 75 percent of diabetics will have some degree of DR. However, there is a 95% reduction in vision loss due to DR if patients were to receive early screening, accurate diagnosis and timely treatment. Diabetic retinopathy is difficult to diagnose in its early stages as it is asymptomatic, and hence, screening is the only way to identify such patients to prevent them from going blind. In the developed world only 50% of patients with diabetes get screenings in a given year despite recommendations by the American Diabetes Association. In addition, the gold standard of diagnosing DR i.e. retinal fundus cameras, are expensive and often unavailable in remote or developing parts of the world. The Oivi camera addresses these current unmet needs with its automated image capture and diagnosis thereby enabling screening of a large group of DR patients. Oivi enables early diagnosis and enables inexpensive and early treatment options. Thus preventing vision loss among a huge patient pool. Oivi plans to first target emerging markets like India, where the population has limited or no access to such screening programs. The Oivi device will be offered at a fraction of the cost compared to existing retinal cameras thereby expanding the market to the vast majority of primary care facilities and diabetic clinics.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena