Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Carbon Capture by Hydrogen-Oxidizing Bacteria for Protein Creation for Use in Aqua Feeds

Alternativ tittel: Bakterier transformerer CO2 til høyverdig protein for laksefôr

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektnummer:

296247

Prosjektperiode:

2019 - 2020

Organisasjon:

Geografi:

Fagområder:

Dette prosjektet vil tilbringe markedet nye proteinkilder til bruk i fiske- og rekefôr og vil være en revolusjonerende løsning som addresserer både økonomiske, sosiale og miljømessige utfordringer linket til en global økende befolknigsvekst og matmangel i fremtiden. Prosjektet fokuserer på en industriell oppskalering av knallgassbakterier som produserer en biomasse av høyverdige proteiner primært til bruk i fiske- og rekefôr. Det er blitt utført en livssyklusstudie i Norge for å vurdere hvilke miljøpåvirkninger en slik innovativ ingrediens, basert på proteiner produsert av hydrogenoksiderende bakterier (HOB), kan ha i lakesfôr. Et annet aspekt i studiet var også å kunne sammenligne fôret med et konvensjonelt laksefôr. Det ble påvist at fôr som inneholder HOB-ingrediensen, hadde den laveste miljøpåvirkningen når viktige kategorier som for eksempel klimaendringer, dannelse av fint svevestøv, terrestrisk forsuring, overgjødelse av ferskvann, arealbruk og mangel på fossile ressurser ble analysert. Norges forskningsrådet har støttet fase I av dette prosjektet som bekreftet den optimale ernæringssammensetningen av dette produktet for laks. God proteinfordøyelighet av HOB-produktet og ingen negativ innvirkning på fôropptak ble oppnådd for nivåene i dietten som viser seg å være tilstrekkelig til å oppskalere produksjonen til full kommersiell skala.

Many of the key requirements for successful commercialization of Kiverdi SCP are already in place. The market demand for the product have been well characterized by Nutreco, and the production capacity will be taken up by Nutreco for both internal use and sale to other companies.

This research project is the result of an agreement between Nutreco and Kiverdi for the application of Kiverdi’s technology in the field of proteins for aquaculture. Skretting is a subsidiary of Nutreco in Norway and is in the lead of the Nutreco’s production of products for application in the field of Aquaculture. The ultimate goal of the collaboration is the global commercialization of an innovative microbial protein product for application in aquaculture feed applications. Nutreco/Skretting and Kiverdi also are planning to produce protein ingredients for use by other national and international feed producers. This project focuses on the industrial-scale production of hydrogen-oxidizing bacteria (HOB) and the use of such a biomass as a protein source primarily in aquatic diets. To achieve this, research is needed in the areas of chemical, techno-functional, nutritional and bio-functional characteristics of the HOB protein. In addition, research on the technical solutions for the upscale of the biotechnological process is needed. The HOB protein is projected to have a favorable sustainability profile based on: - A projected 10,000 times less land used compared to agricultural protein sources. - Up to 2,000 times less water than traditional agricultural resources. - Use of sustainable energy (e.g. hydro, wind and solar power) for the cost-effective production of hydrogen and oxygen and for running the process - Local or nearby production of the HOB protein for the aquaculture feed production, thus avoidance of higher and environmentally unfriendly transport from far away sources such as Brazil. The aim of this research is to show that HOB protein is a suitable ingredient for aquaculture feeds. Fish performance and health results are anticipated to show that this product has sufficient value to warrant commercial production.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning