Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Decarbonize- Ny bærekraftig teknologi for desentralisert produksjon av biokarbon for jord og vekstmedier

Alternativ tittel: Decarbonize – New technology for decentralized production of sustainable biocarbon based soil and growth media products

Tildelt: kr 7,4 mill.

Standard Bio er et grønt teknologiselskap som utvikler prosesslinjer for produksjon av biokarbon og biokarbon-baserte produkter. Decarbonize prosjektet skal utvikle teknologi for produksjon av nye bærekraftige jord- og vekstmedium kvaliteter basert på gjødselimpregnert biokarbon. Det jobbes med å utvikle en pyrolyseproses for fremstilling av et næringsrikt biokarbon materiale fra restråstoff fra treforedling og biogass produksjon og landbruk. Vekstforsøk gjennomføres for å evaluere produkvalitet på nye torvfrie og torvreduserte vekstmedier. Det er utviklet ny premium jordkvalitet med biokarbon skal testes ut i markedet i 2021. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Felleskjøpet, RISE PFI, Universitetet i Sørøst-Norge og SINTEF Industri. Forskningsaktivitetene i Decarbonize ledes av RISE PFI.

Standard Bio er et grønt teknologiselskap som utvikler prosesslinjer for produksjon av biokarbon og biokarbon-baserte produkter. Gjennom Decarbonize prosjektet skal Standard Bio utvikle ny teknologi som muliggjør kostnadseffektiv produksjon av nye, bærekraftige jord og vekstmedier basert på pyrolyse-teknologi. Et hovedmål for Decarbonize er utvikle nye jord- og vekstmedier basert en på ny type gjødselimpregnert biokarbonmateriale som kan erstatte torvbaserte jord- og vekstmedier på markedet. Bedriftspartnere i prosjektet er C. H. Evensen Industriovner AS, Felleskjøpet Agri, BioNer og Norges Bondelag. FoU partnere i prosjektet er RISE PFI, Universitetet iSørøst-Norge og SINTEF Industri. Forskningsaktivitetene i Decarbonize ledes av RISE PFI.

Aktivitet:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri