Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Fra lys ide til kommersiell kvalitetsmåling i laksenæringen

Alternativ tittel: From a bright idea to realtime quality analysis of redfish filet

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

296338

Prosjektperiode:

2019 - 2021

Formålet med prosjektet er å utvikle en industriell måleteknologi som sorterer fileter av laks på kvalitet i sanntid. Teknologien er basert på bruk av hyperspektralt kamera som det nå er bestilt deler til for byggingen av prototype 1.Teknologien vil kunne detektere blodflekker i første omgang dermed kan næringen kunne sortere ut filetene og slippe å bruke ressurser på fileter. Det er viktig i prosjektet å gjøre algoritmene så "enkle" som mulig. Dette vil redusere prisen på hardware og samtidig blir det enklere å få til sanntids prosesseringen i en hastighet som tilfredsstiller kravene fra næringen, ved at den da vil kreve mindre regnekraft. For laksenæringen vil dette bety bedre utnyttelse av råstoff av ulik kvalitet, høyere utbytte, samt et bedre grunnlag for prisfastsettelse. Man vil også oppnå bedre oversikt over kvaliteten i en gitt leveranse av fisk til foredling. En metode for detektering av defekter med nøyaktig posisjon i fileten er grunnleggende for automatisering og dermed reduksjon av manuelt arbeid i foredlingsfabrikkene. Prototype 1 er nå under planlegging, deler til kameraet er bestilt og når delene ankommer, så skal bygging av selve kameraet begynne, Vi er også i samarbeid med en aktør i laksenæringen der prototype 1 vil bli testet.

Formålet med dette prosjektet er å utvikle en industriell måleteknologi som gjennomlyser fileter av rødfisk for sortering på kvalitet i sanntid på produksjonslinjene. Selv om objektiv måling av kvalitet på rødfiskfilet har vært jobbet med i mange sammenhenger finnes det i dag ikke kommersielle løsninger for påvisning av fylte blodårer, blodflekker og melaninflekker. I hvert fall ikke dersom flekkene ikke vises i overflaten av filetene. En slik gjennomlysning vil kunne detektere og lokalisere blodflekker og melaninflekker som ikke er synlig på overflaten og næringen vil kunne sortere ut den dårlige fisken og slippe å bruke ressurser på fileter som uansett må sorteres ut senere i prosessen eller enda verre – bli sendt i retur fra butikkjedene. Påvisning av blodfylte årer og blodflekker som er lokalisert inne i muskelen er i utgangspunktet problematisk. I et prosjekt finansiert av FHF i 2009-2011 (Heia et al, 2012) ble en løsning, basert på «Constrained spectral unmixing» kombinert med intern kalibrering for hver filet, utviklet som fungerte veldig bra på melanin og blodflekker. I løpet av de siste årene har Nofima hatt stor aktivitet på videreutvikling av metodikken mot hvitfisk. Kunnskapen kan ikke kopieres direkte til rødfisk, men vil danne en viktig kunnskapsbase for å forbedre/forenkle løsningene utviklet i 2009-2011. I tillegg til blod og melanin skal det også utvikles funksjonalitet for å måle fettmengde og pigment i filetene samt lokalisere brusk, buklist og trimmefeil, siden dette også er viktige kvalitetsparametre for foredlingsbedriftene. Det er utfordring i prosjektet å gjøre algoritmene så "enkle" som mulig men samtidig få ut den nødvendige informasjonen. Dette vil redusere pris på hardware og samtidig blir det enklere å få til sanntids prosesseringen i en hastighet som tilfredsstiller kravene fra næringen ved at den da vil kreve mindre regnekraft.

Aktivitet:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning