Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Proteomic signatures to identify pathways underlying the progression to heart failure

Alternativ tittel: Proteomsignaturer som redskap for å identifisere mekanismer for hjertesviktutvikling

Tildelt: kr 7,0 mill.

Hjertesvikt oppstår når hjertet ikke greier å pumpe godt nok til å tilfredsstille kroppens behov for blodtilførsel. Omtrent 17 000 behandles for hjertesvikt årlig i Norge. Symptomer på hjertesvikt er tungpust, hovne ankler og trøtthet, og prognosen er dårlig - faktisk på linje med alvorlige kreftformer. Hjertesvikt rammer eldre mennesker i stor grad, og disse utvikler ofte en spesiell type hjertesvikt som følge av et stivt og fortykket hjerte, og utgjør omtrent halvparten av alle hjertesvikttilfeller. For denne typen hjertesvikt finnes det til dags dato ingen livsforlengende behandling, selv om mange legemidler har vært prøvd ut. Det er derfor et betydelig behov for å identifisere nye angrepspunkter som kan føre til utvikling av effektive legemidler for denne sykdommen. «Aptamer-basert proteomikk» er en ny avansert, metode som med høy presisjon identifiserer og kvantifiserer 4,931 proteiner i blodet. Målet med prosjektet er å bruke denne nye metoden til å definere nye angrepspunkter for hjertesvikt. Vår hypotese er at spesifikke proteiner i blodet kan brukes til å forutse utvikling av hjertesvikt senere i livet, og at disse proteinene kan brukes til å finne nye angrepspunkter for hjertesviktmedisiner. Vi tror også at disse proteinene kan forklare sammenhengen mellom arvelige former for hjertesykdom (risikogener) og utvikling av hjertesvikt. Denne studien vil be utført parallelt i den amerikanske studien «Atherosclerosis Risk in Communities» (ARIC) og i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Testing i begge disse store befolkningsstudiene med store forskjeller i fordelingen av alder, etnisitet og livsstilssykdommer øker betydningen av resultatene ettersom vi kan validere funnene. Resultatene fra disse analysene vil i løpet av kort tid brukes til å finne nye angrepsmåter for hjertesvikt og vil kunne føre et store fremskritt for å redusere sykelighet og dødelighet av denne alvorlige sykdommen.

Heart failure (HF) disproportionately affects the elderly who predominantly develop HF with preserved left ventricular ejection fraction (HFpEF) for which no disease-specific therapy currently exists. There is an urgent need for novel targetable pathways and basic/translational data implicate systemic inflammation as a potential unexploited therapeutic target, although human data is limited. Novel aptamer-based proteomics allow for the precise quantification of 4,931 circulating proteins and unprecedented profiling of relevant inflammatory and non-inflammatory pathways. The objective of this application is to use large-scale proteomics to define the contributions of inflammatory pathways to, and identify novel causal pathways for, the development of HF. The central hypothesis is that specific inflammatory and neurohormonal pathways will differentially predict LV dysfunction and incident HF phenotype (HFpEF vs HFrEF), and that detailed proteomic and phenotypic data will allow for discovery of novel biologic pathways and prognostic risk markers for HF. Employing rigorous epidemiologic approaches, we will address the following specific aims: 1) To identify individual circulating proteins and protein networks that predict incident HF and HF phenotype (HFpEF vs HFrEF); 2) To determine proteins associated with LV diastolic and systolic dysfunction; 3) To identify candidate proteins and protein networks most likely to be mediators of LV dysfunction and HF using detailed genomic data. Primary analysis will be in the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) study, and parallel analyses – in addition to new HF adjudication and classification – will we performed in the Nord-Trøndelag Health study (HUNT) study for independent replication. By determining the importance of pathways targeted by several existing agents, our findings could rapidly translate into novel preventative interventions for HF – an essential step to decrease HF-associated morbidity and mortality.

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet