Tilbake til søkeresultatene

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Consequences of Investments for National Security (COINS)

Alternativ tittel: Utenlandske investeringer og nasjonal sikkerhet

Tildelt: kr 11,9 mill.

Utenlandske investeringer innebærer at et selskap fra ett land investerer i et selskap i et annet land, og gjerne en investering så stor at det leder til kontroll over selskapet. Slike investeringene kan ha positive effekter, som overføring av kunnskap, teknologi, og økonomisk vekst. I lys av økende globale spenninger, og økende investeringer fra land som Kina, Russland, og Gulfstatene, har Norge og andre land skjerpet oppmerksomheten rundt utenlandsinvesteringer og potensielle sikkerhetsrisikoer ved disse, som politisk press, spionasje, eller sabotasje. Lovgivning og investeringskontroll er under innføring og utvikling i mange land, også Norge, for å håndtere disse risikoene, spesielt innen kritiske samfunnssektorer. COINS prosjektet, som involverer forskere fra NUPI og Universitetet i Oslo samt internasjonale partnere, fokuserer på hvordan liberale økonomier som Norge kan tiltrekke utenlandske investeringer samtidig som de håndterer de økte risikoene dette kan innebære: - Utenlandske investeringer representerer en sikkerhetsutfordring for Norge. Prosjektet bidrar til utforming av systemer for investeringskontroll. - Basert på data fra Statistisk Sentralbyrå, analyserer prosjektet utenlandsinvesteringer, med spesiell oppmerksomhet på Kinesiske investeringer. - Internasjonalt samarbeid er nødvendig for å balansere nasjonal sikkerhet med et åpent økonomisk system. - Russlands krig i Ukraina har fremhevet behovet for strengere kontroll av investeringer og påvirker internasjonale investeringsbeslutninger. - Prosjektet er i sluttfasen med en større redigert bok som omhandler dilemmaene rundt utenlandsinvesteringer, sikkerhet, og screeeningmekanismer både i Vesten, Kina , og Russland, i en kontekst med økende geopolitiske spenninger.

COINS examines the relationship between foreign investments and legitimate national security concerns. Foreign acquisitions and investments are often found to have positive economic effects in the host country, contributing to innovation, increased productivity, knowledge transfers, job creation, and increased tax revenues. This project will investigate mechanisms and cases where foreign investments may potentially harm societal or national security. COINS examines how, under which conditions, and to what extent foreign investments represent a security challenge, and how to conceptualize, interpret, measure, mitigate and manage such risks. Overall, a key challenge is to find an appropriate balance between realising the benefits of foreign investments while safeguarding national security. The primary aim is to increase knowledge on new actors, networks, and organizational forms, improve our understanding of how technological and organizational transformations affect security and associated challenges of governance. A main focus will be on these challenges in a Norwegian context, and the project will be conducted in close collaboration with stakeholders and policymakers. The topic - of a crucial although underexplored importance - will be investigated conceptually and comparatively by a carefully selected multidisciplinary team of experienced researchers from the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), the Faculty of Law of the University of Oslo, and three international partner institutions. The project is designed to ensure innovation in theory, data, and methods, also providing timely and relevant knowledge for decisionmakers.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Temaer og emner

Kjønnsperspektiver i forskningDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorLTP3 Demokrati, styring og forvaltningResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringTjenesterettet FoUDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLTP3 IKT og digital transformasjonInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderFinansmarkedene og økonomisk styringKjønnsperspektiver i forskningKjønn som perspektiv i problemstillingPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningBransjer og næringerBransjer og næringerFinans og bankDemokrati, makt og styringInternasjonaliseringUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Sosiale utfordringerLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetDigitalisering og bruk av IKTUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Samfunnsøkonomi, innovasjon og internasjonal handelFornyelse og innovasjon i offentlig sektorFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje ForskningssystemetLTP3 Innovasjon i stat og kommuneLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Tillit og fellesskapFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje InnovasjonPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPortefølje Demokrati og global utviklingPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneResponsible Research & InnovationResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningSamfunnssikkerhetUtenriks og internasjonale relasjonerAnvendt forskningUtviklingsforskningUtviklingsforskning Fredsforskning, konflikt og sårbarhetFNs Bærekraftsmål