Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Traume, Dissosiasjon og Psykosekonferansen 2019

Tildelt: kr 0,17 mill.

I løpet av de siste årene har det vært en økende interesse for hvordan barndomstraumer kan utgjøre en viktig sårbarhetsfaktor for ulike psykiske lidelser, inkludert psykoselidelser. I 2015 ble den første internasjonale Traume, Dissosiasjon og Psykosekonferansen avholdt i Kristiansand. Denne ble en suksess, og en ny konferanse ble derfor arrangert i 2017. Med disse konferansene brakte vi sammen kliniske og forskningsmessige fagfelt som vanligvis har vært ganske adskilte. Dette gjorde vi for å belyse hvordan man kan forstå og behandle dissosiative og psykotiske lidelser, samt symptomer og tilstander som krysser diagnostiske grenser mellom disse lidelsene. Med den tredje konferansen fortsetter vi i samme spor som de tidligere konferansene. Samtidig ønsker vi å komme noen skritt videre i vår forståelse av disse tilstandene, og hvordan de kan behandles. Et av temaene vi ønsker å drøfte er hvordan man forstår og forholder seg terapeutisk til spesifikke symptomer, eksempelvis stemmehøring, fra et psykose- versus et dissosiativt perspektiv. Internasjonale og norske eksperter fra psykose- og dissosiasjonsfeltet er invitert for å belyse disse temaene. Vi håper konferansen kan bringe oss nærmere en økt forståelse av «Hva virker for hvem – og hvorfor?». Konferansen skal arrangeres 22. - 24. mai 2019 på Kilden teater og kulturhus i Kristiansand.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering