Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Realisering av en Autonom og Prediktiv Passasjerferge

Alternativ tittel: Realization of an Autonomous and Predictive Passenger ferry

Tildelt: kr 6,0 mill.

RAPP prosjektet (oppkalt etter den vernede Sundbåten Rapp som ble bygget i 1958) skal utvikle den nødvendige teknologien og infrastrukturen til å realisere selvkjørende kommersiell drift av en innaskjærs passasjerferge i Kristiansund havn innen 2023. Prosjektet har siden starten i 2019 fokusert mye på å definere riktig konsept for autonomi basert på en innledende trafikkanalyse som ble gjort. Vurderingen om at en stegvis tilnærming til økt nivå av autonomi er i klart samsvar med de andre pilotprosjektene innen maritim autonomi som vi ser nasjonalt. Videre ser vi at valg av farkostkonsept og tilhørende autonomi ikke er et rent teknologisk valg, men at det også henger nøye sammen med modenheten av lovverk samt politiske føringer fra brukere og Kristiansund Kommune. Status er nå at at vi ser på 2 forskjellige men mulig samarbeidende farkostkonsepter. En «mere automatisert» bemannet Sundbåt og en mulig senere pendelferge med høyere grad av autonomi og ev redusert bemanning som kanskje kan tenkes operert fra den første bemannede Sundbåten. Videre er aktiviteten omkring kaisystemer og landkontrollsenter sterkt redusert, da kommunen ønsker å gjenbruke eksisternede kaier samt at vi ikke ser for oss at farkosten vil bli overvåket fra land. Prosjektet fortsetter nå langs disse hypotesene.

Prosjektet skal utvikle og realisere en passasjerferge tilrettelagt for autonom drift gjennom utvikling og bygging av ny Sundbåt i Kristiansund. Selve byggingen omfattes ikke av denne søknaden, men planen innebærer at Sundbåten skal være klar for idriftsettelse i 2022, og det omsøkte prosjektet vil omfatte test og oppfølging i oppstartsfasen. Resultatet vil gi grunnlag for reduserte utslipp samt fornying og etablering av nye samband basert på selvkjørende passasjerferger. Markedspotensialet for selvkjørende fergekonsepter tilpasset passasjertransport er meget stort, herunder et omfattende marked nasjonalt. Resultatene fra FoU-innsatsen som investeres i prosjektet vil gi vesentlige bidrag til kompetansen som kreves for overgang til selvkjørende fartøy med passasjerer. Prosjektet gjennomføres av et konsortium bestående av norske bedrifter med relevant kompetanse, i kompaniskap med norske FoU-miljø som innehar den nødvendige kompetanse til å løse de mange krevende problemstillingene prosjektet står overfor. En vellykket satsing også gi interessante kommersielle muligheter for deltakerne. Bare i Nord-Europa finnes et stort antall lignende fergestrekninger (ca 3000) som kan være et stort marked for lignende løsninger. I tillegg vil kompetansen og løsningene som utvikles kunne benyttes mot andre markedssegmenter. Regelverk og godkjenningsprosedyrer for denne type konsepter må utvikles underveis og i samspill med sjøfartsmyndighetene og godkjenningsinstitusjoner. Her vil det samarbeides med andre aktører som arbeider med samme problemstillinger.

Aktivitet:

TRANSPORT-Transport 2025