Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Neurocognitive dynamics of word learning in developmental language disorder

Alternativ tittel: Nevrokognitive prosesser i ordtilegnelse hos barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser

Tildelt: kr 7,0 mill.

Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD) er en av de vanligste utviklingsforstyrrelsene og rammer omtrent 7% av alle barn. DLD har en stor negativ innvirkning og på helse og livskvalitet hos de barna og ungdommene som er rammet. De behandlingene som finnes for DLD har bare moderate effekter, og det tar lang tid å oppnå resultater. I dette prosjektet vil vi finne ut hvilke undervisningsmetoder som er mest effektive for ordlæring hos skoleelever med DLD. I tillegg vil vi undersøke hjerneaktivitet for å identifisere de aspektene ved språkprosesseringen som blir påvirket av denne undervisningen, fordi slik innsikt vil kunne brukes til å gjøre behandlingen enda bedre. Undervisningen vil fokusere på to lovende metoder: 1) øvelser der barnet skal gjenkalle målordene med ulike grader av støtte og 2) instruksjon om de minste betydningsbærende elementene i språket, morfemene (f.eks. ‘sam’ i samarbeide og ‘ist’ i gitarist). Morfemene går igjen i mange ord, og kunnskap om morfemene kan derfor brukes til å forstå betydningen til nye ord. Undervisningen vil foregå gjennom en app der barnet og læreren/spesialpedagogen kan arbeide sammen. Hovedutbyttet av prosjektet vil være konkrete anbefalinger om hvordan vi mest effektivt kan støtte barn med DLD i tilegnelse av nye ord. Studien av hjerneaktivitet vil også gi oss en bedre forståelse av læringsmekanismene som påvirkes av denne undervisningen. Resultatene vil gi et grunnlag for utvikling av nye undervisingsprogrammer som kan testes i randomiserte kontrollerte studier.

Developmental language disorder (DLD) is one of the most common developmental disorders, affecting approximately 7% of children. Current treatments for DLD fall short in efficacy and efficiency. This project aims to identify treatment parameters that maximize word learning for children with DLD. Moreover, to understand the mechanisms that underlie possible treatment effects, the project will use electrophysiology to pinpoint which aspects of the language processing that are affected by these treatments. The treatments will be delivered through an app-based approach where children and educators can work together. The training will focus on different types of recall practice and instruction about the smallest meaning-bearing elements of language, morphemes. R & D challenges involve 1) obtaining reliable electrophysiological data from relatively young children and 2) possible dropout as children are required to undergo testing at several time points. These risks are minimized by the fact that the research team has extensive experience performing electrophysiological studies with children even younger than the participants in the present study, and the American partners have carried out several long-term treatment studies with young children requiring assessments at several time points. The main anticipated potential is that the project will offer concrete directions for treatment of DLD. The results are expected to spur development of new treatment designs that can be tested in randomized controlled trials.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet