Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Development of a more specific HPV test to improve and personalize follow-up of patients in the cervical cancer screening program

Alternativ tittel: Utvikling av en mer spesifikk HPV-test for persontilpasset livmorhalskreftscreening

Tildelt: kr 0,42 mill.

Utvikling av en mer spesifikk HPV-test for persontilpasset livmorhalskreftscreening Over hele verden blir 500 000 kvinner diagnostisert med livmorhalskreft hvert år og en anbefaling fra WHO er å utvikle mer effektiv screening med tester for tidlig og treffsikker påvisning av kreft. Dagens HPV-tester har høy sensitivitet for påvisning av HPV infeksjon, men kan i liten grad indikere hvem som kommer til å utvikle kreft. Det er derfor behov for tilleggstester som kan si noe om risiko for å utvikle kreft og som kan skille mellom de som trenger oppfølging og ikke. Det langsiktige målet med denne studien er å utvikle en diagnostisk test for å forbedre dagens praksis for screening mot livmorhalskreft.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020