Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

WARP- Warehouse Autonomous Robot Picker

Alternativ tittel: WARP- Autonome roboter for vareplukk på lager

Tildelt: kr 16,0 mill.

WARP er et samarbeid mellom Currence Robotics, SINTEF og dagligvaregrosisstene ASKO/NorgesGruppen og H.I.Giørtz. Målet med prosjektet er å utvikle en autonom mobil robot (AMR) for vareplukk på lager. Variasjon i antall forpakninger som skal håndteres driver opp forskningsutfordringen fordi det ikke kan lages løsninger som er optimalisert for en gitt forpakning, men løsninger som er fleksible nok til å håndtere en stor mengde ulike forpakningsvarianter. FoU-utfordringene er store og berører kjente robotikkområder så som maskinsyn, griping, mobilitet, autonomi og sikkerhet. I tillegg har man en spennende utfordring knyttet til stabling av heterogene forpakninger for optimal fyllingsgrad og trygg videretransport. I løpet av prosjektet ble det gjennomført omfattende utvikling og testing av to industrielle demonstratorer i operativt driftsmiljø. Dette har gitt verdifull innsikt for videre implementering og skalering av teknologien i et internasjonalt marked. Prosjektet har oppnådd funksjonalitet for håndtering av omtrent 50% av varevolumet hos bedriftspartnerne, og man arbeider nå med å spisse løsningen inn mot håndtering av tunge varer. Dette vil gi bedriftspartnerne betydelig forbedringer i forhold til dagens arbeidsmiljøutfordringer. WARP går over mot en kommersialiseringsfase , med salg av 12 roboter til kommersielt bruk i 2022 og ytterligere 15-20 roboter i 2023.

Solwr Robotics AS skal realisere FoU-resultatene med å utvikle videre, produsere og selge Grab roboten med potensial for totalt 650 MNOK i omsetning gjennom salg til bedriftspartnerne alene. Allerede 12 roboter er solgt, samt at samarbeid har startet med grossist i England, Danemark og Sverige. Med videre industrialisering og internasjonalt salg forventer vi å ta del i et marked årlig verdt 50-60 Mrd NOK.  Både ASKO NORGE AS og H.I.Giørtz Sønner AS vil oppnå betydelige besparelser gjennom reduksjon av manuell vareplukk. I et 10 års perspektiv forventer man en direkte innsparing på ca. 3 Mrd NOK tilsammen for disse to selskapen   

Prosjektet skal utvikle mobile roboter til bruk i vareplukk på lager primært for en internasjonal dagligvarebransje. Dagens dagligvarelogistikk innebærer i stor grad manuell vareplukk på lager etter "man-to-goods" prinsippet. Kombinasjonen selvgående truck og robotarm skal søke å erstatte den tunge, repeterende oppgaven ved å plukke varer fra lagerreol til pall før videre transport til kunder. Sentrale FoU-utfordringer er knyttet til griping av 30-40.000 ulike forpakninger, lokalisering av alle typer forpakninger i et reelt driftsmiljø, stabling og volumutnyttelse, samt sikkerhet i menneske - maskin dimensjonen. Realisering av verdiskapingspotensialet vil innledningsvis være knyttet til gradvis utrulling og løpende oppgradering av teknologien hos bedriftspartnere. Parallelt med FoU aktivitetene vil Kurant Utvikling AS starte industrialisering og internasjonalt salg av teknologien.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena