Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Brukervennlig, smart og robust 3D kamera med skybaserte tjenester

Alternativ tittel: Easy-to-use, smart and robust 3D camera with cloud-based services

Tildelt: kr 15,1 mill.

Formålet med Intelli3D var å ta frem en serie nye innovasjoner både på produkt og tjenestesiden som vil muliggjøre en automatiseringsrevolusjon for SMBer og netthandelsmarkedet. Ved å utnytte de siste forskningsresultatene innen kamerateknologi og maskinlæring, har Zivid i samarbeid med SINTEF utviklet produkter og tjenester ideelt egnet for industrier preget av mindre struktur og raske omstillinger. De mest sentrale FoU-utfordringene i prosjektet var innen utvikling av metodikk knyttet til bruk av maskinlæring og skybaserte tjenester for å utvikle nye enkle og robuste 3D-kameraløsninger. Utgangspunktet for prosjektet var Zivids 3D kameraer Zivid One+ og det nylig lanserte Zivid Two. Dette er et 3D-fargekameraer spesielt egnet for robotikk og automatisering, og er vel mottatt og anerkjent i markedet med en rekke industri og design priser. Intelli3D har vært et viktig prosjekt for å videreutvikle Zivids grunnteknologi og gi flere tjenester som kommer Zivids kunder til gode. Potensialet for anvendelsen er et marked i betydelig vekst. Robotikk vokste som marked i 2016-2017 med 31% i antall solgte roboter, hvorav 75% fortsatt går til "tradisjonelle" industrier. Det ligger derfor et betydelig markedspotensial innenfor "nye" industrier, og Intelli3D har gjordt det mulig for Zivid å ta betydelige markedsandeler innen et marked som forventes å vokse til over 400MEUR i løpet av 7 år. I prosjektet har vi forbedret Zivid kameraenes evne til å ta gode og mer nøyaktige bilder av et bredere spekter av deler, som muliggjør mer avansert og robust griping. Det er utviklet funksjonalitet for automatisk innstilling av kamera for best mulig billedtagning, ny projeksjonsfunksjonalitet for bedre data på vanskelige deler, samt mer nøyaktig kalibreringsmetodikk både for bruk i produksjon og i felt. Resultatene har så langt blitt svært godt mottatt i markedet og har gitt Zivid mye positiv oppmerksomhet og kundeinteresse.

Prosjektet har hatt stor betydning for kompetansebygging internt i konsortiet og har vært en viktig del av grunnlaget for den veksten og markedsposisjonen Zivid har i dag. Resultater av prosjektet er tatt i bruk i nåværende portefølje av Zivid 3D-kameraer med tilhørende programvare. Resultatene har også blitt utnyttet videre av SINTEF i flere forskningsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. Teknologiene som er bygget i prosjektet har mulige langsiktige positive miljøkonsekvenser. I høykostland vil bedre 3D robotsyn og smart automatisering hjelpe virksomheter med å produsere mer varer lokalt. Lokal produksjon betyr mindre transport, mindre forurensning og gjør det mulig for nasjoner å beholde teknologisk kunnskap og bygge lokal industrikompetanse. Det muliggjør også mer bærekraftig produksjon i land som for eksempel Norge hvor en kan bruke ren innenlandsk kraft.

Formålet med Intelli3D er å ta frem en serie nye innovasjoner både på produkt og tjenestesiden som vil muliggjøre en automatiseringsrevolusjon for SMB’er og netthandelsmarkedet. Ved å utnytte de siste forskningsresultatene innen kamerateknologi og maskinlæring, vil Zivid i samarbeid med SINTEF utvikle produkter og tjenester ideelt egnet for industrier preget av mindre struktur og raske omstillinger. De mest sentrale FoU-utfordringene vi regner med å møte er utvikling av metodikk knyttet til bruk av maskinlæring og skybaserte tjenester til å utvikle nye 3D-kameraløsninger for komplekse problemstillinger. Utgangspunktet for prosjektet er Zivid One, et 3D fargekamera som er spesielt egnet for robotikk og automatisering. Til tross for en god mottagelse i markedet, er det er et betydelig uforløst potensiale i denne teknologien som Intelli3D vil muliggjøre. Intelli3D vil dermed kunne ta Zivid fra en spennende nykommer til en etablert og viktig markedsaktør. Potensialet for anvendelsen er et marked i betydelig vekst. Robotikk vokste som marked i 2016-2017 med 31% i antall solgte roboter, hvorav 75% fortsatt går til "tradisjonelle" industrier. Det ligger derfor et betydelig markedspotensial innenfor "nye" industrier, og Intelli3D vil gjøre det mulig for Zivid å ta betydelige markedsandeler innen et marked som forventes å vokse til over 400 M€ i løpet av 7 år.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena