Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Utnyttelse av lokale marine råvarer i fôr til kylling

Alternativ tittel: Use of local marine raw materials in broiler feed

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektets hovedmål er å utvikle et bærekraftig, klimavennlig og kortreist fôrkonsept til kylling som gir positive effekter på dyrehelse, lønnsomhet i produksjonen og produktkvalitet. Unikt for prosjektet er at alle sentrale aktører i hele verdikjeden deltar fra utvikling av fôrråvarer, fôrproduksjon, slakting og foredling av kyllingkjøttprodukter helt fram til detaljist- og forbrukerleddet. Nutrimar vil bidra med lokale marine råvarer der fokus er næringsverdi og funksjonelle egenskaper, bærekraft og klimavennlighet. Felleskjøpet bidrar med optimal utnyttelse og inngang av de aktuelle råvarene i fôr til kylling. Norsk Kylling bidrar med produksjon av kylling hos sine produsenter samt slakting, foredling og distribusjon til forbrukermarkedet. De aktuelle marine råvarene er basert på restråstoff fra slakting av laks samt dyrket tang og tare. I prosjektet ble aktuelle prosesseringsmetoder testet og det videreutvikles nye behandlingsmåter basert på prosjektets resultater for å få fram råvarer som er optimale med hensyn til anvendelse i husdyrfôr. Råvarenes næringsverdi og funksjonelle egenskaper ble undersøkt gjennom fôringsforsøk med kylling i regi av Felleskjøpet Fôrutvikling som visste lovende resultater. En ser for seg at de aktuelle lokale marine råvarene kan erstatte en del av de tradisjonelle protein- og mineralråvarer i kyllingfôr som i dag i stor grad må importeres. Prosjektet vil på en innovativ måte vise at det er mulig å ta i bruk nye alternative råvarer med mulige funksjonelle stoffer som er regionale og bærekraftige, og som i tillegg gir positive effekter på lønnsomhet i husdyrproduksjonen og dyrehelse. Utnyttelse av lokale råvarer samt råvarer basert på restråstoff, vil bidra til mindre klimapåvirkning gjennom redusert transportbehov og økt bærekraft. Prosjektet vil føre til god sirkulærøkonomi, vil generelt bidra til økt selvforsyningsgrad av protein- og mineralråvarer i husdyrproduksjonen samt bidra til å styrke det lokale næringslivet.

-

Prosjektets hovedmål er å utvikle et bærekraftig, klimavennlig og kortreist fôrkonsept til kylling som gir positive effekter på dyrehelse, lønnsomhet i produksjonen og produktkvalitet. Unikt for prosjektet er at alle sentrale aktører i hele verdikjeden deltar fra utvikling av fôrråvarer, fôrproduksjon, slakting og foredling av kyllingkjøttprodukter helt fram til detaljist- og forbrukerleddet. Nutrimar vil bidra med lokale marine råvarer der fokus er næringsverdi og funksjonelle egenskaper, bærekraft og klimavennlighet. Felleskjøpet bidrar med optimal utnyttelse og inngang av de aktuelle råvarene i fôr til kylling. Norsk Kylling bidrar med produksjon av kylling hos sine produsenter samt slakting, foredling og distribusjon til forbrukermarkedet. De aktuelle marine råvarene er basert på restråstoff fra slakting av laks samt dyrket tang og tare. I prosjektet vil en teste aktuelle prosesseringsmetoder samt utvikle nye behandlingsmåter for å få fram råvarer som er optimale med hensyn til anvendelse i husdyrfôr. Råvarenes næringsverdi og funksjonelle egenskaper vil bli undersøkt gjennom fôringsforsøk med kylling i regi av Felleskjøpet Fôrutvikling. En ser for seg at de aktuelle lokale marine råvarene kan erstatte en del av de tradisjonelle protein- og mineralråvarer i kyllingfôr som i dag i stor grad må importeres. Prosjektet vil på en innovativ måte vise at det er mulig å ta i bruk nye alternative råvarer med potensielle funksjonelle stoffer som er regionale og bærekraftige, og som i tillegg gir positive effekter på lønnsomhet i husdyrproduksjonen, dyrehelse og forbedret kjøttkvalitet. Utnyttelse av lokale råvarer samt råvarer basert på restråstoff, vil bidra til mindre klimapåvirkning gjennom redusert transportbehov og økt bærekraft. Prosjektet vil føre til god sirkulærøkonomi, vil generelt bidra til økt selvforsyningsgrad av proteinråvarer i husdyrproduksjonen samt bidra til å styrke det lokale næringslivet.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder