Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Future ArcTic Ecosystems (FATE): drivers of diversity and future scenarios from ethnoecology, contemporary ecology and ancient DNA

Alternativ tittel: Future ArcTic Ecosystems (FATE): drivers of diversity and future scenarios from ethnoecology, contemporary ecology and ancient DNA

Tildelt: kr 3,5 mill.

Noen av verdens mest dramatiske økosystemendringer skjer i arktisk på grunn av klimaoppvarming og økt menneskelig press. Dette har store implikasjoner for bevaring av biologisk mangfold og for regionens innbyggere. Urbefolkningen i arktiske og subarktiske samfunn, som er nært knyttet til sitt miljø gjennom husdyrhold og jakt på store beitedyr, må tilpasse seg virkningen av klimaoppvarming og vegetasjonsendringer. For å bygge relevante fremtids scenarier, må vi øke vår forståelse av de relative rollene klima, beiting og økt menneskeskapt press har både regionalt og lokalt, samt implikasjonene av disse endringene for biologisk mangfold, økosystemtjenester og lokalsamfunn. Vi skal gjennomføre ett omfattende tverrfaglig studie der vi analyserer fossilt DNA fra sedimentkjerner, geologiske egenskaper, økologiske observasjoner over de siste årtier, og antropologiske undersøkelser av urbefolkningers kunnskap og tolkning. Studie vårt vil sammenfatte perspektivene til lokalsamfunn og vitenskapelig data gjennom hele prosjektet. Dette vil gjøre det mulig for oss å undersøke økosystemskift og bygge scenarier om endringer av biologisk mangfold og økosystemtjenester av umiddelbar relevans for lokalsamfunnene. Vi er nå inne i vårt tredje år av prosjektet. Vi har analysert to sedimentkjerner fra en innsjø på Kola (Imandra sjøen), en på Svalbard (Tenndammen i Colesdalen) og to in Nord-Norge (Rumpetrollvatnet og Sierravannet) for fossilt plante DNA. Vi fant DNA av 156 arter på Svalbard og 204 på Kola. På Svalbard har vegetasjonen vært relativ stabil de siste 700 årene. For Kola dekker prøvene våre 13 300 år, og her ser vi sterk påvirkning av klimaendringer på vegetasjonen. Vi holder på å supplere dette med analyser av pattedyr DNA, som vi forventer de første svarene på i nær fremtid. Vi har også bygget opp en database med litteratur på pan-Arktisk nivå som skal benyttes til å etablere relasjonen mellom økosystem skift, naturmangfold, og økosystemtjenester.

-

The Arctic is currently experiencing dramatic ecosystem changes, with immediate effects on ecosystem services connected to food production, climate regulation, natural resources and cultural integrity1. Understanding the relative impacts of climate2, herbivory3,4 and human management on ecosystems, in particular on vegetation, is of paramount importance for their long term sustainability (conservation) as well as for the well-being of indigenous communities across the circumpolar North. These communities directly depend on herding and hunting large herbivores, such as reindeer/caribou and are already struggling to adapt to the effects of climate warming and correlated changes in vegetation5. Well-informed ecosystem management and species conservation is however precluded by the scarcity of long-term (millennia) data sets spanning ancient and contemporary climatic and land use events (Overpeck et al. 2003). Palaeorecords offer a unique possibility to fill this gap as they provide data on long-term ecosystem development, historic events of climate change and land use modification (Willis and Birks 2006). These long-term records provide the basis for developing transdisciplinary scenarios that are ‘ground-truthed’ and refined by the inclusion of local community observations and knowledge extending back decades and generations. By coupling indigenous and scientific analyses and interpretations, fine-grained and broad spatio-temporal scales, and qualitative and quantitative data sets6, scenarios will be created that support decision-making in the face of accelerating socio-ecological transformations throughout the circumpolar North.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Aktivitet:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling