Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Deltakelse på Slush i forbindelse med Horizon 2020 Media Road prosjektet, og forberedelse til søknad i Radar- for Growth.

Tildelt: kr 49 999

NCE Media og BTO har startet et langsiktig arbeid, der vi ønsker å få en sterkere tilknytning til europeiske partnere og nettverk som kan bidra til å forsterke vår operasjon i forhold til både eksisterende og oppstartsselskaper. I den forbindelse er vi med i et konsortium som vil søke om midler under utlysingen Innovataion for Growth i Horizon 2020. I tillegg er oppstartsmiljøet vårt, Mediekuben, blitt en del av startupnettverket VRT Sandbox, som utvikles med finansiering fra det Hprizon 2020-finansierte Media Road-prosjektet. Vårt mål er å få finansiering og tilførsel av kunnskap fra våre nettverkspartnere som vil bidra til at vårt tilbud overfor medlemmene våre blir enda mer relevant og får en enda høyere kvalitet.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020