Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Reise for å bli kjent med Horizon 2020 og etablere kontakter

Tildelt: kr 28 073

Prosjektnummer:

297196

Prosjektperiode:

2018 - 2018

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Tidvis utforsker og utvikler nye måter å formidle og tilgjengeliggjøre historie på. Vi mener historie er viktig fordi det danner utgangspunktet for vår forståelse av nåtiden og hva vi forventer av fremtiden. Vår målsetning er å ta i bruk ny teknologi som skaper nye måter å oppleve historie på, samtidig som det skal nå ut til det brede folkelag. Eksempler på virkemidler vi benytter oss av er databaser, spill, 3D-modeller, augmented og virtual reality, animasjoner, lyd og musikk, god, fleksibel design på alle flater og interaktive sanseopplevelser. For å realisere Tidvis sine målsettninger ønske vi å se utover Norges grenser. Vi ønsker å utvikle oss gjennom samarbeid med europeiske partnere, og ser Horizon 2020 som en mulighet til å gjøre nettop det. På konferansen Cultural Heritech @ Norway House forventer vi å kunne møte mulige fremtidige partnere til å kunne utvikle prosjekt som kan passe i Horizon 2020

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020