Tilbake til søkeresultatene

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Fagbladet Forskningspolitikk

Alternativ tittel: Forskningspolitikk Magazine

Tildelt: kr 3,6 mill.

Fagbladet Forskningspolitikk skal stimulere til en kunnskapsbasert debatt om norsk og nordisk forskning, innovasjon og høyere utdanning og bidra til politikkutviklingen på disse områdene. Hovedfokus skal være på forsknings- og innovasjonspolitikk. Tidsskrifter retter seg mot lesere som er involvert i og/eller interessert i politikkutforming på disse områdene. Lesergruppen omfatter, men er ikke begrenset til: - Beslutningstakere og analytikere i relevante departementer, råd og direktorater - Interessenter i institusjoner og bedrifter som driver med forskning, innovasjon og høyere utdanning. - Politikere med ansvar eller interesse for de nevnte politikkområdene - Studenter - Ansatte i relevante bransje- og interesseorganisasjoner - Aktive i relevante deler av det frivillige samfunn Bidrag fra andre skal ha en form som gjør forskning og analyse forståelig og relevant for målgruppen. Bladet skal gi rom for ulike synspunkter og ståsted og drive med etterrettelig, seriøs og kritisk journalistikk Bladet kommer med fire trykte utgaver i året. Disse distribueres gratis til dem som ber om det. Innholdet er også åpent tilgjengelig på bladets nettsted, www.fpol.no. Nettstedet publiserer i tillegg artikler og nyheter som ikke er med i den trykte utgaven. I tillegg brukes en Facebook-side, en twitter-konto, en LinkedIn-side og et elektronisk nyhetsbrev til spredning av relevant innhold fra Forskningspolitikk og andre medier. Forskningspolitikk har også en egen podcast.

Forskningspolitikk har levert: 12 utgaver av Forskningspolitikk 12 elektroniske nyhetsbrev som presenterer bladet 12 PDF-versjoner 13 podcast-episoder Et stor antall poster på twitter, Facebook og LinkedIn Bladet har blitt synliggjort på seminarer og konferanser. Bladet har nådd betydelige deler av målgruppen og slik bidratt til: 1.En kunnskapsbasert debatt om forsknings- og innovasjonspolitiske saker. 2.Innsikt i aktuell forskning på forskning og innovasjon og forskning- og innovasjonspolitikk. 3.Artikler fra eksperter som arbeider i næringsliv, offentlig sektor og det frivillige samfunn. 4.Samspill mellom forskere, policy-utviklere, politikere, andre eksperter og allmennheten. 5.Videre oppbygging av et nettbasert arkiv av artikler og innlegg som kan brukes av historikere og andre med interesse for feltet.

Fagbladet Forskningspolitikk skal stimulere til en kunnskapsbasert debatt om norsk og nordisk forskning, innovasjon og høyere utdanning og bidra til politikkutviklingen på disse områdene. Hovedfokus er på forskning og innovasjon. Tidsskrifter retter seg mot mennesker som er involvert i og/eller interessert i politikkutforming på områdene forskning, innovasjon, læring og høyere utdanning. Disse omfatter, men er ikke begrenset til: • Beslutningstakere og analytikere i relevante departementer, råd og direktorater • Interessenter i institusjoner og bedrifter som driver med forskning, innovasjon og høyere utdanning. • Politikere med ansvar eller interesse for de nevnte politikkområdene • Studenter • Ansatte i relevante bransje- og interesseorganisasjoner • Aktive i relevante deler av det frivillige samfunn • Ledere og ansatte i bedrifter som er opptatt av forskning og innovasjon Bidrag fra andre skal ha en form som gjør forskning og analyse forståelig og relevant for målgruppen. Egenprodusert materiale skal baseres på uavhengig, kunnskapsbasert, etterrettelig, seriøs og kritisk journalistikk. Bladet og nettstedet skal gi rom for at ulike parter i konflikter blir hørt. Tidsskriftet skal dekke saker av relevans for de nordiske landene (Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island). Forskningspolitikk har egne medredaktører i Sverige og Danmark og et redaksjonsutvalg med medlemmer fra Norge, Sverige og Danmark. Bladet skal også formidle relevant kunnskap fra den internasjonale arenaen. Bladet utgis i trykt form med fire utgaver i året på mellom 28 og 36 sider, i ett opplag på 7000. Alle trykte artikler publiseres nå også som web-artikler. I tillegg legges det ut andre nyheter og innlegg i periodene mellom de fire regulære papirutgavene. Denne praksis er tenkt videreført, med en revurdering av publiseringsløsning basert på nye erfaringer i 2021 (jf. prosjektbeskrivelse).

Budsjettformål:

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Finansieringskilder