Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

- Nye innovasjoner og bedrifter fra hjerneforskning

Alternativ tittel: - New innovations from brain research

Tildelt: kr 0,80 mill.

Nansen Neuroscience Network ble opprettet i 2010 på initiativ fra to av våre fremste akademiske institusjoner, Universitetet i Oslo og NTNU. Foreningen ble stiftet av 23 medlemmer den 11. mai 2010. Nettverket er organisert som en non-profit uavhengig medlemsforening, registrert med vedtekter i Foretaksregistret. Foreningen har gjennom de første 7 årene samlet de viktigste norske aktørene innen nevrovitenskap. Nansen Neuroscience Network er et innovasjonsnettverk som kobler fremragende hjerneforskere, med leger og næringslivet, slik at de i felleskap kan utvikle ny diagnostikk og behandling mot hjernesykdommer. Vi arbeider med demens, Alzheimers, Parkinson, Multipel Sklerose, og psykiske lidelser. Vaåre medlemmer er universitet, universitetssykehus, forskningsgrupper, biotek- og legemiddelselskap. Foreningens formaål er å stimulere til innovasjon av nye medisinske produkter og tjenester gjennom samspill mellom akademiske og industrielle miljøer. Foreningen skal være en møteplass for forskning og utvikling som kan generere nye løsninger innenfor nevromedisinsk forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

- Øke antall innovasjonsprosjekt som leveres til TTOéne i 2019 med 25% fra norske hjerneforskere sammenlignet med dagens nivå. Resultat: Betydelig vekst i antall prosjekt innmeldt til TTOéne innen CNS/Nevro siste årene. Dobling siden 2015. - Øke antall søknader om FoU støtte NFR/EU mellom forskere/klinikk/næringsliv innen neuroscience med 25% i 2019. Resultat: Flere prosjekter som kommer ut av Helseinnovatørskolen UIO/NTNU/KI der Nansen Neuroscience er initiativtaker har fått støtte og startet bedrifter. Vi mangler fullt datagrunnlag her - Minimum 2 nye bedriftsetableringer i 2019 innen neuroscience sammenlignet med baseline i 2018. Resultat: Målet er oppfylt

Prosjektsammendrag NNN i 2019-2020 -NNN vil utvikle Innovate Neuroscience, et program som aksellererer bedriftsetableringer fra hjerneforskning gjennom å tilby etablerere en personlig mentor som veileder forskere/klinikere hvordan de kan kommersialisere sin forskningside. Programmet blir et samarbeid mellom NNN som prosjektleder, Helseinnovatørskolen, Inven2, UIO Life science, Helseinkubatoren Aleap og ShareLab. -NNN vil arrangere 6 møteplasser hvert år som sikrer hjerneforskere, leger og næringslivet en arena for å utvikle nye samarbeidsprosjekt. Formålet er flere FoU søknader til NFR/EU og flere kliniske studier som gjennomføres i Norge. -For å øke antall innovasjonsprosjekt som leveres til Inven2 vil NNN vil bidra til å koble næringsivet i nettverket sammen med EU/UIO Scientia fellows post.doc ved medisinsk fakultet/UIO. Målet i 2019/2020 er å sikre 85 EU/Scientia fellows post.doc stillinger et innovasjonselement i prosjekter med næringslivet/mentorer. -Digital satsing med medlemmer i NNN for å utløse nye innovasjoner Inven2 har i de siste årene mottatt et økende antall forskningsresultater og innovasjonsideer der ny digital teknologi er en viktig del av innovasjonen. Spillteknologi, Virtuell / Augmented og Mixed Reality, Maskinlæring, Kunstig Intelligens, Big Data, Digitale sensorer, Deep learning, og Internet of Things er teknologier som i økende grad bidrar til innovasjon. NNN vil sammen med medlemmene, identifisere og stimulere forskningsmiljøer der tverrfaglig samarbeid og bruk av digital teknologi vil fremme innovasjon -Koble NTNU miljøet som medlem i NNN med Innovasjonsprogrammet SPARK Norway. Forskere som blir tatt opp i SPARK Norway-programmet, får veiledning fra mentorer, milepælsbasert finansiering, rådgivning og opplæring. Målet med SPARK Norway-programmet er å få mer innovasjon ut av grunnforskningen. Nansen vil søke å koble NTNU sammen med UIO miljøet som er en del av Spark Norway i dag

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena