Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Maternal hemodynamics in hypertensive disorders of pregnancy- a human and animal model under antihypertensive therapy

Tildelt: kr 2,8 mill.

Forskningsprosjektet HyperDIP ønsker å bidra til å forbedre kvinners hjerte- og karhelse. Preeklampsi (svangerskapsforgiftning) og andre svangerskapskomplikasjoner kjennetegnet av nyoppstått høyt blodtrykk er potensiell farlige for både den gravide og hennes ufødte barn. Kvinner som har gjennomgått disse svangerskapskomplikasjonene har en høyere risiko for åreforkalkning og hjerte- og karsykdom senere i livet, men mekanismene er uklare. I den senere tid har teorien om at preeklampsi er forårsaket av forstyrrelser i morkakedannelsen blitt utfordret av forslaget om at endringer i hjerte- og karsystemet hos den gravide er årsaken til morkakesvikten. Svekket hjerteytelse, økt generell motstand i karene og svekket hjertepumpefunksjon hos gravide kvinner har blitt avdekket ved ultralydundersøkelser av hjertet i svangerskapet. Til tross for disse nye forskningsresultatene, har behandlingen av preeklampsi, som for eksempel blodtrykksbehandling, ikke blitt endret. Det trengs bedre forståelse av hvordan blodtrykksbehandlingen påvirker svangerskapsutfallene for den gravide og hennes ufødte barn. Vårt studiemål er å måle hjerte-kar og blodstrømsvariabler hos gravide kvinner med svangerskapskomplikasjoner kjennetegnet av nyoppstått høyt blodtrykk og å sammenligne med friske gravide kvinner uten slike komplikasjoner. Dessuten vil vi sammenligne våre funn hos mennesker med funn fra en rottemodell for preeklampsi. Vårt spesielle fokus er sammenhengen mellom blodtrykksbehandling og endringer i hjerte-kar og blodstrømsvariabler. Forventet resultat av studien vår er nye erkjennelser ift sykdomsutvikling samt overvåking av kvinner med preeklampsi. I studiens tredje år (som omfatter perioden 1.Juli 2021 til 30.Juni 2022) har vi fulgt studieprotokollen for de tre samarbeidspartnerne i studien: vi har inkludert gravide kvinner med og uten blodtrykksrelatert sykdom til studien (i Østerrike), startet opp oppfølgingsundersøkelsene (i Østerrike) med dyreforsøkene (i Tyskland) og forberedt laboratoriearbeidet og utført de første analysene av morkake-relaterte biomarkører (i Norge) i blodprøver fra kvinner etter svangerskap. Samarbeidet har resultert i en publikasjon som omhandler en nærmere vevs- og biomarkørundersøkelse av de spesielle nyreskadene som forekommer ved svangerskapsforgiftning i en rottemodell både under og etter svangerskapet. En ytterligere publikasjon om prosjektet som omhandler studiedesign og forventede resultater er sendt inn til et intenasjonalt, fagfellevurdert tidsskrift. Koronavirus-pandemien i 2020/ 2021 førte til gjentatte stopp av all forskningsrelatert aktivitet, dvs både inklusjon av gravide kvinner og kvinner etter svangerskap, dyreforesøkene og tilgang til laboratorier, ved alle 3 samarbeids-lokalisasjonene, hvilkett fremdeles har konsekvenser i form av forskyvninger i fremdriften.

Hypertensive disorders of pregnancy (HDP) have been the leading cause of maternal and neonatal morbidity and mortality worldwide in the last decades. Recently, the common belief of preeclampsia (PE), defined as hypertension and proteinuria after 20 weeks of gestation, being a placental disorder was challenged. A number of studies reported short and long term cardiovascular changes in pregnancies affected by HDP suspecting a cardiovascular origin of the disease. Impaired cardiac output (CO), increased systemic vascular resistance and diastolic ventricular dysfunction were detected by echocardiography. Even though there are new insights into the pathophysiology of the disease, the concepts of therapy have not changed. Evidence for an improvement of antihypertensive therapy in women with HDP reflected by a decrease in adverse maternal and neonatal outcome is lacking. Therefore we aim to investigate maternal hemodynamics and cardiovascular parameters in women with HDP compared to a healthy pregnant control group matched for gestational age and in a preeclamptic rat model, with the special focus on changes in maternal hemodynamics due to antihypertensive treatment that has not been accessed in this specific setting before. In this prospective observational case control study over a three-year period we challenge the idea of blood pressure being the suitable target for antihypertensive therapy in women with HDP and aim to get new insights into the pathophysiology of the disease by using invasive procedures and assessing the structural morphology of the heart in our rat model.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering