Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Vi skal utvikle og teste ut en unik ny publiseringsplattform for å lage, kvalitetssikre, dele individuelt tilpasset alle slags nyheter.

Tildelt: kr 99 999

Hovedprosjektet skal utvikle og teste ut en unik ny publiseringsplattform for å lage, kvalitetssikre, dele individuelt tilpasset alle slags nyheter. Dette innebærer en løsning hvor nyhetene er publisert av journalistene selv. Journalistene er folkflest, og vi vet at de allerede finnes og er i daglig virke, da vi alle allerede er flittige til å publisere både tekst, video, bilder mm. Ett slikt produkt finnes ikke i dag, med globalt snitt. Vår løsning skal kunne benyttes på tvers grenser, etnisitiet, kultur og interesser. Bakgrunnen for prosjektet er at vi flommer over av sosiale media, nettaviser mm, men nyhetsstrømmen oppleves som meget ustrukturert av mange, mye fordi den er lite tilpasset den enkelte leser. Ut over dette er det mange saker det ikke skrives om, spesielt lokalt. Parrallelt med dette pågår det en maktkamp om opphavsrettigheter, kjent som EUs opphavsrettslovgivning som kan endre mye knyttet til bl.a nyhetsformidling. Det er særlig to punkter i lovforslaget, artikkel 11 og 13 som kan få innvirkning. Artikkel 11, av motstanderne ofte omtalt som lenkeskatten. Artikkel 13 i lovforslaget som er mest omstridt, handler om at nettsteder med brukerskapt innhold må sørge for at opphavsrettsbeskyttet innhold som lastes opp av brukerne, ikke blir publisert. De mest sentrale utfordringene ved å få etablert prosjektet er: - få full oversikt over teknologiske, juridiske og kvalitative områder som det må jobbes med parrallelt i utviklingsprosjektet - gjennomgå nøye den enkelte partners styrker og svakheter, for å optimalisere både oppgaver som tildeles og hvordan vi best skal jobbe i et hovedprosjekt.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020