Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Multi carrier separation and distribution for a flexible energy system

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

297341

Prosjektperiode:

2018 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Prosjektet skal utvikle og bygge et demonstrasjonsanlegg for å konvertere biogass til hydrogen, varme, CO2 og strøm. Teknologien skal så spres til andre deler av Europa.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020