Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool-Optilift

Tildelt: kr 78 999

Prosjektet ønsker å se på mulighetene for å predikere bevegelsen til en hengende last fra kran i et offshore miljø. Typisk er det lasting av containere mellom oljerigger og supply-skip. Supply-skipet vil være i stadig bevegelse og lasten vil ha en pendelbevegelse fra krantippen gitt av styringen av kranen. Fysiske modeller sammen med vision system fra Optilift vil bidra til automatisk og presis håndtering av lasten i et gitt banevalg og videre presis plassering av last på dekk.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon