Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Singapore R&D Simulator

Tildelt: kr 20 380

Prosjektnummer:

297426

Prosjektperiode:

2018 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Gitt at møter og diskusjoner som omtalt over fører fram, vil det etableres et prosjekt med målsetning å levere en simulatorplattform som er særdeles godt egnet for de R&D formål. Dette kan bli starten på et langsiktig strategisk samarbeid til gjensidig nytte for partene. Formålet med reisen(e) er å rede grunnen for en MoU mellom aktørene nevnt over og KDI. Tematikken er godt forankret i KDI’s strategiske planer da KDI er interessert i å legge til rette for at våre simulator-plattformer i økende grad kan benyttes for R&D formål av tredje-part. Noen relevante stikkord i denne sammenheng er: - virtuell prototyping - autonome skip; utvikling og test av autonome algoritmer for navigasjon og manøvrering - utvikling av ‘innhold’ i digitale tvillinger; skip, havner, kraner, logistikkflyt Reisen skal lede til en rammeavtale med de nevnte aktører rundt forskning med KDI’s simulator-plattformer som basis, men tilpasset/skreddersydd til aktørenes dynamiske behov og Singapores strategiske satsing. Vi ser for oss behov for flere møter/reiser. Det første møtet vil bli foretatt av Terje Heierstad (desember 2018) for å innhente mer detaljert informasjon om de behov som er meddelt – foreløpig på et overordnet nivå. I 2019 er det sannsynlig behov for reise for Terje Heierstad, Tone-Merete Hansen, Jan Ståle Kauserud, Stig-Einar Wiggen.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen