Tilbake til søkeresultatene

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Møreforsking Ålesund

Tildelt: kr 0,45 mill.

Budsjettformål:

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet