Tilbake til søkeresultatene

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS

Tildelt: kr 2,0 mill.

Budsjettformål:

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet