Tilbake til søkeresultatene

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK

Tildelt: kr 0,80 mill.

Budsjettformål:

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet