Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Velvære i byen: Lavutslipp eller lykke?

Tildelt: kr 99 999

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

297873

Prosjektperiode:

2019 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Kan reduserte utslipp og lavere energibruk forenes med trivsel og vinn-vinn for både miljøet, lommeboka og hjertet? Det er vedtatt meget krevende energi- og klimamål for årene som kommer, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette vil ikke bare kreve tekniske og forvaltningsmessige endringer, men også endringer i konsum, adferd og levesett. Energi- og klimautfordringen oppleves ofte som en tvangstrøye som vil innskrenke livskvaliteten vår. Derfor forblir hovedfokuset ofte på de tekniske endringene som må til. Dette arrangementet vil fokusere på de positive aspektene ved bærekraftig byutvikling, for eksempel i en by som Oslo, med et spesielt fokus på de samfunnsmessige faktorene. Arrangementet vil utformes som et dialogforum der forskning og praksis møtes. Opplegget vil vekselvis belyse nyere forskning rundt klimautslipp og velvære og europeiske foregangsprosjekter innen samfunnsrettet bærekraftig byutvikling. Begrepet bærekraftig byutvikling har liten betydning uten den sosiale dimensjonen. Det er også en økende bevissthet om viktigheten av å formidle det «positive budskap» om bærekraft-omstillingen. Temaet for European Green Capital er klimavennlige byer, og i 2019 er Oslo vinnerbyen. Med utgangspunktet i energi og klima er det derfor viktig å formidle både forskning og foregangseksempler som belyser de kvalitative aspektene ved radikalt redusert energibruk og klimautslipp. Internasjonalt er det en økende mengde samfunnsrelatert forskning som belyser sammenhengene mellom ressursbruk og lykke eller velvære.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi