Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Utarbeidelse av H2020-søknad BioREAP

Tildelt: kr 0,16 mill.

Det planlagte H2020-prosjektet BioREAP har som hovedmål å utvikle nye og innovative løsninger for å ta i bruk underutnyttede eller framvoksende alternative kilder for protein til bruk i mat og fôr. Dette inkluderer bruk av insekter og mikroorganismer for å omdanne restråstoff og "avfall" fra annen produksjon til protein som er egnet for mat- og fôrproduksjon.

Aktivitet:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020