Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nytt sikkerhetskonsept i små pantemaskiner

Tildelt: kr 87 299

Prosjektet tar frem en ny type pantemaskin for et potensielt nytt stort marked. Det mest spesielle med denne maskinen er at den er fysisk mye mindre enn alle våre tidligere pantesystemer. Dette stiller skjerpede krav til sikkerhetsløsningen i forhold til å beskytte sluttbruker mot eksponering mot maskinens komprimator. Det at maskinen er liten fører til en mindre fysisk avstand fra sluttbruker til maskinens farligste komponent som er komprimatoren. I den forbindelse så ønsker vi å inngå samarbeid med ekspertise hos Sintef som kan bistå med råd, beregninger og evaluering i forhold til endelig sikkerhetsløsning. Derfor søker vi med dette om støtte fra IKTPluss relatert til programmet "Dekning av 50 timers tilgang til forskerpoolen".

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon